Virksomheten ledes av administrerende direktør. Ledergruppen i Østfold Energi består av administrerende direktør og seks ledere som har ansvar for hver sin stabs – eller forretningsområde.