Selskapets styre velges for to år, basert på en innstilling fra valgkomiteen med representanter fra eierne.

Styret i Østfold Energi velges på bakgrunn av kompetanse. Valgkomiteen har en selvstendig rolle, og baserer seg på nominering av kandidater fra eierne. De kan nominere andre kandidater enn det eierne foreslår, dersom de mener det er nødvendig for å sikre riktig sammensetning av kompetanse. Styret skal ha en balansert kjønnssammensetning.

Dette er styret:

Ane Sofie Tømmerås 
Styreleder

Ane Sofie Tømmerås (født 1966) er utdannet jurist og var tidligere politiker. I perioden 1993 – 2001 var hun innvalgt på Stortinget for Østfold. Hun har lang erfaring med styrearbeid fra organisasjoner og større og mindre selskaper. Tømmerås har arbeidet som advokat i tjue år, men driver nå som mekler av rettslige tvister og er daglig leder i Mekler1 as.  Hun har sittet i Østfold Energi sitt styre siden 2014.

Kristian Thowsen
Nestleder
Kristian Thowsen (født 1974) er siviløkonom med ledererfaring fra offentlig og privat sektor. Han er i dag konstituert fylkesdirektør i Viken fylkeskommune. Thowsen har tidligere vært finansdirektør i Drammen kommune, og har også har vært styremedlem i Vardar. Han ble valgt inn som nytt styremedlem og nestleder i Østfold Energis styre 31.mai 2022.

Styremedlemmer:

  • Erlend Sand Aas (født 1978) har lang erfaring med å utvikle og forvalte investeringsporteføljer for institusjonelle kunder, blant annet som partner og porteføljeforvalter i Sector Global Strategies Team. Han har også jobbet som analytiker og trader med fokus på energiselskaper. I dag underviser han i matematikk, finansiering og investering ved Høgskolen i Østfold.
  • Per Kjærnes (født 1949) studerte ingeniørgeologi ved NTH fra 1969 til 1973. Han har blant annet vært ansatt i Norsk Hydro – Statoil/ Hydro – Statoil fra 1986 til 2012, og jobbet der med Ormen Lange-prosjektet samt Shtokman-prosjektet. Han har drevet familiegården Vestre Kjærnes gård siden 2002, der underholdningsprogrammet «Hver gang vi møtes» spilles inn. Per Kjærnes har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.
  • Unni Elisabeth Skaar (født 1958) har lang rådmannserfaring fra flere kommuner; sist som rådmann/kommunedirektør i Sarpsborg kommune i perioden 2010-2020.  Hun er utdannet agronom og har tilleggsutdannelse innen pedagogikk og ledelse og en master i PA. Skaar har flere styreverv i ulike selskaper og organisasjoner og har blant annet sittet i styret i Kommunalbanken og Sykehus Østfold HF.
  • Randi Boge* (født 1962) er utdannet ingeniør fra Bergen ingeniørhøyskole. Hun har jobbet som ingeniør ved Hafslund ASA fra 1984 til 1997, og som applikasjonsansvarlig for krafthandel / produksjon i Østfold Energi siden 1998. Hun har sittet i styret i Østfold Energi som de ansattes representant i flere perioder, nå senest siden 2018.
  • Stein Vidar Nemeth * (født 1970) ble ansatt i Østfold Energi i 2000 som damvokter og vedlikeholdsarbeider med arbeidssted Borgund kraftverk.

*Ansattvalgte styremedlemmer