Styret

Selskapets styre velges for to år, basert på en innstilling fra valgkomiteen med representanter fra eierne.

Styret i Østfold Energi velges på bakgrunn av kompetanse. Valgkomiteen har en selvstendig rolle, og baserer seg på nominering av kandidater fra eierne. De kan nominere andre kandidater enn det eierne foreslår, dersom de mener det er nødvendig for å sikre riktig sammensetning av kompetanse. Styret skal ha en balansert kjønnssammensetning.

Dette er styret:

Ane Sofie Tømmerås 
Styreleder
Ane Sofie Tømmerås (født 1966) er utdannet jurist og tidligere politier. Hun ble innvalgt på Stortinget for Østfold i 1993, og møtte fast fram til valget i 2001. Tømmerås er daglig leder i Advokathuset Justisia as og har sittet i Østfold Energis styre siden 2014.

Odd Roald Andreassen
Nestleder
Odd Roald Andreassen (født 1952) er tidligere fylkesdirektør for kommunikasjonsstaben og regional utvikling, assisterende fylkesrådmann, og ble i 2016 konstituert fylkesrådmann i Østfold. Han har solid erfaring fra både politikk og annet styrearbeid. Andreassen har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.

Styremedlemmer:

  • Erlend Sand Aas (født 1978) har lang erfaring med å utvikle og forvalte investeringsporteføljer for institusjonelle kunder, blant annet som partner og porteføljeforvalter i Sector Global Strategies Team. Han har også jobbet som analytiker og trader med fokus på energiselskaper. I dag underviser han i matematikk, finansiering og investering ved Høgskolen i Østfold.
  • Per Kjærnes (født 1949) studerte ingeniørgeologi ved NTH fra 1969 til 1973. Han har blant annet vært ansatt i Norsk Hydro – Statoil/ Hydro – Statoil fra 1986 til 2012, og jobbet der med Ormen Lange-prosjektet samt Shtokman-prosjektet. Han har drevet familiegården Vestre Kjærnes gård siden 2002, der underholdningsprogrammet «Hver gang vi møtes» spilles inn. Per Kjærnes har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.

  • Maria Ystrøm Bislingen (født 1980) har master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Hun har jobbet som saksansvarlig i NVE (2005 – 07), som prosjektutvikler i Zephyr AS (2007 – 2015), og fra juni 2015 som direktør for vannområde Glomma Sør i Rakkestad kommune. Hun har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.
  • Randi Boge* (født 1962) er utdannet ingeniør fra Bergen ingeniørhøyskole. Hun har jobbet som ingeniør ved Hafslund ASA fra 1984 til 1997, og som applikasjonsansvarlig for krafthandel / produksjon i Østfold Energi siden 1998. Hun har sittet i styret i Østfold Energi som de ansattes representant i flere perioder, nå senest siden 2018.

  • Stein Vidar Nemeth * (født 1970) ble ansatt i Østfold Energi i 2000 som damvokter og vedlikeholdsarbeider med arbeidssted Borgund kraftverk.


*Ansattvalgte styremedlemmer