Styret

Selskapets styre velges for to år basert på en innstilling fra valgkomiteen med representanter fra eierne.

Styret i Østfold Energi velges på bakgrunn av kompetanse. Valgkomiteen har en selvstendig rolle, og baserer seg på nominering av kandidater fra eierne. De kan nominere andre kandidater enn det eierne foreslår, dersom de mener det er nødvendig for å sikre riktig sammensetning av kompetanse. Styret skal ha en balansert kjønnssammensetning.

Neste styrevalg er under generalforsamlingen i 2020.

Dette er styret:

Marthe Lie
Styreleder
Martha Lie (født 1978) er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er til daglig økonomisjef og arbeidende styreleder i Jatak Are Brug og Jatak Norsk takstol, som er produsent av elementer for husproduksjon. Lie har sittet i Østfold Energis styre siden 2014.

Odd Roald Andreassen
Nestleder
Odd Roald Andreassen (født 1952) er tidligere fylkesdirektør for kommunikasjonsstaben og for regional utvikling, assisterende fylkesrådmann og ble i 2016 konstituert fylkesrådmann i Østfold. Han har solid og bred erfaring fra både politikk og annet styrearbeid. Andreassen har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.

Styremedlemmer:

  • Ane Tømmerås (født 1966) er utdannet jurist og tidligere politier. Hun ble innvalgt på Stortinget for Østfold i 1993 og møtte fast fram til valget i 2001. Hun var vararepresentant i perioden 2001 til 2015. Hun etablerte Fru Justisia – din advokathjelp, i 2006 og har siden drevet ordinær advokatvirksomhet. Tømmerås har sittet i Østfold Energis styre siden 2014.
  • Per Kjærnes (født 1949) studerte ingeniørgeologi ved NTH fra 1969 til 1973. Har blant annet vært ansatt i Norsk Hydro – Statoil/Hydro – Statoil fra 1986 til 2012 og jobbet der med Ormen Lange- prosjektet samt Shtokman-prosjektet. Har drevet familiegården Vestre Kjærnes gård siden 2002, der underholdningsprogrammet «Hver gang vi møtes» spilles inn. Per Kjærnes har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.
  • Maria Ystrøm Bislingen (født 1980), har en master i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU. Har jobbet som saksansvarlig i NVE (2005 – 07), som prosjektutvikler i Zephyr AS (2007 – 2015), og fra juni 2015 som direktør for vannområde Glomma Sør i Rakkestad kommune. Har sittet i Østfold Energis styre siden 2018.
  • Finn Gram* (født 1956) har vært ansatt i Østfold Energi AS, Borgund Kraftverk siden 1983, som maskinmester. Har bant annet utdannelse fra ingeniørhøgskolen i Horten. Har sittet i styret i Østfold Energi, som ansattes representant, siden 2018.
  • Randi Boge* (født 1962) er utdannet ingeniør fra Bergen ingeniørhøyskole. Har jobbet som ingeniør ved Hafslund ASA fra 1984 til 1997, og som applikasjonsansvarlig for krafthandel/produksjon i Østfold Energi siden 1998. Har sittet i styret i Østfold Energi som ansattes representant i flere perioder, nå sist siden 2018.


*Ansattevalgte styremedlemmer