– Dette er en hendelse som ikke skal skje og som preger oss. Vi har nå gjort den første kartleggingen av de faktiske forhold. Overordnet er vår vurdering at det var en rutinesvikt som førte til hendelsen. Årsaken til at dette kunne skje og hvor det gikk galt i rutinene skal den eksterne undersøkelsen bringe klarhet i, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Vanntilførselen stoppet
Hendelsen skjedde 29. november. Klokken 18.30 fikk vi stopp i kraftstasjonen som en følge av en feilmelding på ett av aggregatene. Omløpsventilene som sikrer vann til Lærdalselva ble da automatisk åpnet, slik de skal. Før aggregatene ble startet opp igjen skulle imidlertid omløpsventilene blitt lukket. Dette skjedde beklageligvis ikke.

Da aggregatene startet opp med omløpsventilene åpne, registrerte kraftstasjonens rørbruddsventil for store vannmengder, noe som kan indikere rørbrudd. Rørbruddsventilen slo da inn og stengte vanntilførselen til kraftverket. Rørbruddsventilens funksjon er å ivareta mennesker, ytre miljø og sikkerheten i stasjonen ved eventuelle rørbrudd.

Resultatet av dette var en reduksjon i vannføringen i Lærdalselva. Den største reduksjonen var fra klokken 20 til midnatt. Vannføringen kom imidlertid tilbake til normalt nivå mellom klokken 04 og 05 på natten.

Sikrer at dette ikke skjer igjen
– Vi har hatt drift i Lærdal siden 1974 og oppstart av kraftstasjon med åpen omløpsventil er noe vi aldri før har opplevd. Sikkerhetsmekanismene for rørbrudd og vann til elva fungerte etter hensikt hver for seg, men ikke når de slo inn samtidig. Dette skal ikke skje og det er en hendelse vi tar svært alvorlig. En viktig oppgave for den eksterne undersøkelsen vil også være å kvalitetssikre de fysiske og rutinemessige tiltakene vi innfører for at dette ikke skal skje igjen, sier Kroken.

Østfold Energi er i dialog med Elveeierlaget og det er opprettet kontakt med en forskergruppe som skal kartlegge eventuelle konsekvenser for elva.

– Elveeierlaget kjenner vassdraget godt og vil være en viktig samarbeidspartner for oss når vi nå skal legge en plan for hva som må gjøres med elva fremover. Første trinn vil være å diskuterte sammen med forskere hvordan vi kan dokumentere i hvilken grad den reduserte vannføringen har hatt en effekt på livet i elva, sier kraftverkssjef Magne Netland.

Fakta om Borgund kraftverk

  • Magasinkraftverk i Lærdal kommune i Vestland fylke
  • Omfatter kraftstasjonene Borgund, Eldrevatn og Øljusjøen. Det samlede nedslagsfelt er på 404 kvadratkilometer.
  • Borgund kraftstasjon ble satt i drift i 1974 og har vært gjennom store rehabiliteringer,
  • Produksjon: 985 GWh
  • Effekt: 2 x 105 MW
  • Fallhøyde: 873 m
  • Regulerer Lærdalselven

 

For mer informasjon, kontakt:

Magne Netland
Kraftverkssjef
Tlf: 473 27 150
Epost: mn@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
E-post: to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter