Østfold Energi har tatt investeringsbeslutning om å bygge Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Prosjektet blir den største enkeltinvesteringen til selskapet på 14 år.

I 2023 ga NVE grønt lys for bygging av Gravdalen kraftverk i Lærdal kommune. Nå har Østfold Energi besluttet at prosjektet skal realiseres og innledende arbeider er allerede i gang.

-Vi er glade for å endelig komme i gang med Gravdalen, som vi har hatt på blokka i mange år. Det er ikke mange nye vannkraftprosjekter i Norge, så det er viktig for oss å bidra der vi kan, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Oddmund Kroken, adm.dir Østfold Energi

Stor investering
Gravdalen kraftverk vil utnytte fallet på 330 meter mellom reguleringsmagasinet Kvevotni og bekkeinntaket i Gravdalen.

Kraftverket har en beregnet årsproduksjon på 60 GWh, og en installert effekt på 15,5 MW.

Utbyggingen er en videutvikling av selskapets reguleringsanlegg i tilknytning til Borgund kraftverk. Borgund-systemet har et nedslagsfelt på 404 kvadratkilometer og syv magasiner.

Det er estimert en total utbyggingskostnad på inntil 500 millioner kroner. Dette vil dermed være den største enkeltinvesteringen i Østfold Energi siden 2010.

Prosjektet fikk først konsesjon i 2015, men lave og fallende kraftpriser gjorde lønnsomheten utfordrende. Gravdalen har etter dette vært gjennom en planendringssøknad, som ble behandlet og besluttet våren 2023.

 Høyere langsiktige kraftpriser, kombinert med kontantstømsbasert grunnrenteskatt, bidrar til at vi akkurat klarer å regne hjem utbyggingen. Dette viser hvor viktig forutsigbare rammebetingelser er for en langsiktig bransje som oss, sier Kroken.

Gravdalen bekkeinntak.

Bærekraftspilot
Utbyggingen bidrar til å realisere selskapets strategiske mål om å bygge ut 150 GWh fornybar energi innen 2027. I tillegg vil utbyggingen bety økt lokal verdiskaping i Lærdal kommune og ha liten påvirkning på ytre miljø.

Kraftverket vil bygges inne i fjellet og prosjektet er definert som en bærekraftspilot. En elektrisk tunellboremaskin (TBM) vil blant annet bidra til en betydelig CO₂- reduksjon i byggeprosjektet, i forhold til konvensjonell tunnelboring.

Prosjektet foregår langt til fjells, i krevende terreng og HMS har høyeste prioritet. Kraftverket vil også bygges i et område hvor villreinen skal reetableres etter å ha bli skutt ut etter en periode med skrantesyke. Dette vinduet, hvor villreinen i en periode nå er borte, gjør at prosjektet kan realiseres uten å forstyrre dyrene.

 

For mer informasjon, kontakt:

 


Les flere nyheter