Østfold Energi skal nå aktivt gå inn i et nyopprettet grønt nettverk der bedrifter skal dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Målet er at flere skal drive forretning på en litt grønnere måte i Østfold.

Nylig ble Klimapartnere Østfold stiftet, og det er nå kjent kjent at Østfold Energi går inn i prosjektet, sammen med femten andre Østfoldbedrifter. Her skal man samarbeide om å bli grønnere på flere områder innen forretningsdriften.

Suksess i flere fylker

Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling, og finnes i flere fylker. Blant annet har Hordaland, Rogaland og Agder i flere år drevet fellesskap mellom bedrifter som vil noe i klimakampen. Tidligere var Østfold Energi med i styret i Energiforum Østfold, et nettverk med mye av den samme innretningen som Klimapartnere. I strategiprosessen for Energiforum Østfold ble det tatt en avgjørelse om å legge ned Energiforum og isteden satse på å etablere Klimapartnere Østfold. Da ville man kunne bruke det suksessrike Klimapartnere-konseptet med gode erfaringer fra resten av landet.

– Østfold Energi kan tilføre klimadiskusjonen mye kunnskap og erfaring. Vi kan også lære mye av andre. Flere av partnerne har kommet langt i sitt klima- og bærekraftarbeid, sier rådgiver for strategi og eierskap Tommy Fredriksen i Østfold Energi, som gleder seg over at Østfold Energi er med i nettverket.

KLIMAPARTNERE: Østfold Energi er i godt selskap, og hele femten klimapartnere er med i det nyopprettede nettverket Klimapartnere Østfold. Bildet ble tatt da det nylig var partnermøte på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Østfold Energi kan tilføre klimadiskusjonen mye kunnskap og erfaring. Vi kan også lære mye av andre.

Tommy Fredriksen, rådgiver strategi og eierskap i Østfold Energi

Femten bedrifter er med

Prosessen med å etablere Klimapartnere Østfold skjøt fart da Stine Torjusen Nygaard ble ansatt som prosjektleder. Torjusen Nygaard har våren 2019 jobbet for å rekruttere partnere. Ved signeringen av avtaler i Fredrikstad nylig var hele femten partnere på plass. Samtidig stiftet man Klimapartnere Østfold som forening. Østfold er i godt selskap med blant annet Becour, Kronos Titan, Borg Havn, Multiconsult, Nor Engros, Batteriretur, Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Tommy Fredriksen forteller om at det er stor entusiasme for nysatsningen. Det bekrefter også prosjektleder Stine Torjusen Nygaard.

– Hva innebærer det for Østfold Energi å være en del av dette partnerskapet?

– Dette handler om å si ja til miljøstyring på ledernivå og forplikte seg til å gjøre positive miljøtiltak innad i bedriften. Dette kan eksempelvis være å oppnå miljøsertifisering innen et år. Samtidig er det viktig å møtes jevnlig for å snakke sammen – og ha en felles mal for klimaregnskapet dersom vi skal lykkes med å få ned utslippene, sier prosjektleder Stine Torjusen Nygaard.

Les mer om Klimapartnere her.

Om Klimapartnere:

  • Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling
  •  Alle nettverk er selvstendige, men arbeider etter samme metode og overordnede strategi
  • I 2019 er Klimapartnere-initiativet 10 år
  • Initiativet ble startet i 2009 i Agder – og spredde seg til Hordaland i 2014
  • Klimapartnerne møtes jevnlig og deler erfaringer på ledernivå
  • Et viktig mål er å få ned klimagassutslippene
  • Innen 2019 vil det finnes Klimapartnere i de fleste av landets regioner

For mer informasjon ta kontakt

Tommy Fredriksen

Rådgiver strategi og eierskap

908 41 297

tfr@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter