Smart Innovation Norway har dannet en ny klynge innen anvendt AI (kunstig intelligens). Østfold Energi er med i nettverket, der norske bedrifter får mulighet til å dele erfaringer – og lære av hverandre.

AI (Artificial intelligence), eller kunstig intelligens, skaper nye muligheter – og utfordringer for næringslivet. 6. september stiftet Smart Innovation Norway sin såkalte AI-klynge. Østfold Energi er med, og tar med dette del i et betydningsfullt nettverk, som per i dag består av hele 54 aktører.

– Det er svært positivt at Østfold Energi får mulighet til å lære av andre bedrifter og dele erfaringer gjennom dette initiativet, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Et nettverk der bedrifter kan møtes

Det Haldenbaserte forsknings- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway fungerer som en brobygger mellom forskning og næringsliv, og deres mantra er «no impact – no reserarch». AI-klyngen er deres siste klynge-initiativ, og er blitt til for å samle norsk kompetanse. Administrerende direktør i selskapet, Thor Mosaker, beskriver klyngen som et nettverk av etablerte bedrifter som ønsker å komme sammen for å lære av hverandre – og helst av de beste i landet på sine områder.

– Vi organiserer aktivitetene, og AI-klyngen vil blant annet fungere ved møter, seminarer, konferanser og forstudier. Vi bidrar med vår kompetanse på innovasjonsplattformen, og her er det slik at jo mer medlemmene bidrar, jo mer vil de få utbytte av medlemskapet, sier Mosaker, og forklarer:

– Det viktigste er at vi skaper en arena, og 1 + 1 kan raskt kan bli til 3 når vi kommer sammen.

Thor Mosaker forteller om et tungt miljø for kunstig intelligens i Halden, som strekker seg langt tilbake i tid. Smart Innovation Norway er en viktig del av dette miljøet, og selskapet ble i tillegg godkjent som forskningsorganisasjon tidligere i år. Det er ikke tilfeldig at miljøet nå ønsker å satse tyngre på AI.

VIKTIG SATSING: Administrerende direktør Thor Mosaker i Smart Innovation Norway har tro på at AI-klyngen vil bli en viktig plattform. Mosaker trekker frem cybersikkerhet, industripsykologi, personvern og forretningsutvikling som noen viktige satsingsområder.

Bak klynge-initiativet finner vi også softwarekometen eSmart Systems og forskningsorganisasjonen IFE (Institutt for Energiteknikk). Smart Innovation Norway forteller at klyngen vil jobbe med såkalt anvendt AI.

– Det er på anvendt kunstig intelligens at vi kan utgjøre en forskjell. Dette involverer kunstig intelligens i praksis, sier Mosaker.

– På hvilken måte jobber man i praksis med anvendt AI?

– Dette handler om cybersikkerhet, industripsykologi, personvern, forretningsutvikling, etikk og rammebetingelser, for å nevne noe. Når «alt» kan bli smart, betyr dette også at «alt» kan hackes. Det er for eksempel ubehagelig å tenke på at en pacemaker kan hackes, og vi tror at selskapene som er med i AI-klyngen vil få verdifull kunnskap som de kan anvende i praksis – for å forberede seg på diverse utfordringer som måtte komme med kunstig intelligens, sier Mosaker.

AI-klyngen er kjærkommen for næringslivet, Dessverre henger vi etter på kunstig intelligens i Norge i dag, og det er en stor skuffelse å lese statsbudsjettet – der det ikke settes av noe for at Norge skal ta igjen det tapte.

Thor Mosaker, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Behov for økt satsing i Norge

Smart Innovation Norway trekker frem USA som verdensledende innen kunstig intelligens. Thor Mosaker forklarer det med at man i USA har enorme ressurser, i tillegg til en gründermentalitet som gjør at man er villig til å investere stort i noe som kanskje ikke gir avkastning med det første.

– Noen eksempler er Google, Facebook, og ikke minst Amazon. Her har de så tro på det de driver med at de ikke lar seg stoppe av at satsingen mangler overskudd. Slik drivkraft har vi ikke her hjemme. England er landet i Europa som satser tyngst innen AI, men Norge ligger dessverre langt etter.

– Hvor stor betydning vil AI-klyngen få for medlemmene?

– Dette blir en god arena, og AI-klyngen er kjærkommen for næringslivet. I Norge har vi gode forutsetninger for å være langt fremme på AI som følge av at vi er et gjennomdigitalisert samfunn som stadig åpner for mer digitalisering. Men dessverre henger vi etter på kunstig intelligens i Norge i dag, og det er en stor skuffelse å lese statsbudsjettet – der det ikke settes av noe for at Norge skal ta igjen det tapte, sier Mosaker.  

AI: Artificial Intelligence (kunstig intelligens) skaper muligheter og utfordringer for næringslivet. Smart Innovation Norways AI-klynge åpner for at bedrifter kan lære av hverandre – og dele erfaringer.

Forventninger til Østfold Energi

For Østfold Energi betyr AI-klyngen at vårt pågående arbeid innenfor satsingsområdet digitalisering blir styrket. Administrerende direktør Oddmund Kroken forteller om store forventninger.

– Vi forventer oss tilgang til kompetanse innenfor kunstig intelligens, en arena for læring og nettverksbygging, samt mulig deltakelse i ulike AI-prosjekter, sier Kroken, som påpeker at Østfold Energi også kan bidra med verdifull kunnskap, spesielt innenfor energiområdet.

Smart Innovation Norway har også klare forventninger til Østfold Energi i tiden fremover.

– Vi tenker at Østfold Energi kan bidra med svært mye, med tanke på deres ansatte, kunnskap og ressurser. Dette både i forhold til AI og kunstig intelligens, samt digitalisering og det grønne skiftet. Her forventer vi at Østfold Energi skal være lengst fremme i landet, sier Mosaker.

– Hva slags aktiviteter legges det opp til i AI-klyngen, i første omgang?

– Vi ser blant annet for oss at vi leier inn ekspert-foredragsholdere og tar opp diverse problemstillinger som er aktuelle for klyngemedlemmene. Videre ser vi for oss at vi bruker ekspertisen som allerede finnes i miljøet, sier Mosaker, og forklarer:

–  IFE har Norges største samling av industripsykologer og eSmart Systems er lengst fremme når det gjelder utvikling av teknologi. I tillegg vil Høgskolen i Østfold oppfordre til å bruke masterstudenter som arbeidskraft for å jobbe frem løsninger og teknologi – og som studentene jobber med som del av studiene. Samspillet og bruk av interne ressurser er viktig i AI-klyngen. AI er en bølge som er kommet for å bli, og nå skaper vi oss et enda sterkere norsk miljø, avslutter Thor Mosaker.

INITIATIVTAKERE: De ansatte i Smart Innovation Norway gleder seg over at hele 54 bedrifter er med i den nyopprettede AI-klyngen. Bak initiativet finner vi også eSmart Systems og IFE (Institutt for Energiteknikk). AI-klyngen vil jobbe med såkalt anvendt AI.

Smart Innovation Norway har også ambisjoner om et skandinavisk AI-samarbeid, og den svenske AI-laben var representert på stiftelsesmøtet tidligere i høst.

Smart Innovation Norway leder fra før næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, med over 70 partnere. Begge klynger vil leve side om side i Smart Innovation Norway.

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi. no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter