Etter to års arbeid er Østfold Energis nye historiebok lansert. Her fortelles det om en stor arbeidsgiver som har gjennomgått en spennende utvikling, både i Østfold og Indre Sogn – og en helt spesiell bedriftskultur som står sterkt den dag i dag.

Bedriftskulturen består

Historieboken «Bygger fundament for en grønn framtid. Østfold Energi 1988-2019», tar grundig for seg Østfold Energis innholdsrike historie i denne perioden. Tirsdag 15. oktober var det lansering i Olavs hall på Borgarsyssel Museum i Sarpsborg, og en rekke personer som har hatt betydning for Østfold Energis utvikling og virke var til stede. Og det er ingen tvil om at den gode bedriftskulturen fortsatt står sterkt i Østfold Energi.

– Medarbeidere kommer og går, men bedriftskulturen består. Den er basert på god folkeskikk og gode forbilder, sa forfatter Roger Prang til de om lag 60 fremmøtte under tirsdagens boklansering.

Se bildene fra historieboken om Østfold Energi

I sin hilsen i historieboken skriver blant annet fylkesordfører Ole Haabeth at Østfold Energi har hatt stor betydning for Østfold, ikke minst gjennom utbyttene som eierne har kunnet ta ut siden 1996. Fire milliarder kroner er i alt fordelt på eierne – og en betydelig andel av pengene har gått tilbake til samfunnet.

Vil du lese boken, kan du bestille den eller laste den ned som pdf

VIKTIGE PERSONER: Et knippe viktige Østfold Energi-personligheter fra både fortid og nåtid samlet. Fra venstre: Tidligere administrerende direktør Egil Arntsen, tidligere administrerende direktør Rolf M. Gjermundsen, tidligere styreleder Nils Bjørnebekk, nåværende styreleder Marthe Lie, nåværende administrerende direktør Oddmund Kroken og tidligere styreleder Egil Ullebø.

Ingen glansbildefremstilling

Det er Roger Prang og Tommy Fredriksen som er henholdsvis forfatter og medforfatter av historieboken. Boken er blitt til etter initiativ fra Fredriksen, som er tidligere mangeårig strategidirektør, og som har vært ansatt i selskapet i hele 36 år. Roger Prang er historiker og tidligere informasjonssjef i selskapet. I boken fortelles det om arbeidsmiljøer, energianlegg, ansatte i både Indre Sogn og Østfold – samt viktige personer for Østfold Energi.

– Jeg har tidligere jobbet i selskapet i 17 år. Den gangen var det liten tid til å reflektere over alt som skjedde, men under arbeidet med denne boken har jeg fått anledning til å se tilbake på rekken av begivenheter og bakgrunnen for utviklingen vi fikk. Dette har vært interessant og oppklarende på mange måter, sier Prang.

Prang forteller at Østfold Energi var klare på at det i boken ikke skulle gjengis noe glansbilde av selskapet, men en reel fremstilling. For selv om Østfold Energi fremstår som et svært solid selskap med en lys fremtid, er det en del ting som ikke har gått etter planen underveis.

– Også disse prosjektene er omtalt i boka, og sånn må det være i en historiebok, sier Prang.

BOKLANSERING: Forfatter Roger Prang forteller om historiebokens hovedtrekk foran en spent forsamling.
VAKKER MUSIKK: Åshild Skiri Refsdal og Ole Martin Huser-Olsen sto for vakker klassisk musikk under boklanseringen. Refsdal er for øvrig første vinner av Østfold Energis hederspris i kunst og kultur.

I 2019 er Østfold Energi godt trimmet og klart for «det grønne skiftet». På veien har det skjedd mye, og leseren blir tatt med inn i en bransje som har vært i stor utvikling. Hovedmålet med boken er å fortelle om hovedtrekkene. Under lanseringen fortalte Prang at det ligger mange gode resonnementer og planlegging bak alt som har skjedd i Østfold Energis historie. Men mye har også skjedd som følge av de store bevegelsene som energiloven forårsaket, samt at tidene utviklet seg. Einar Hope, kalt «energilovens far», oppsummerer i et eget kapittel energilovens intensjoner, utviklingen gjennom snart 30 år, samt hvordan energiloven har tjent energiforsyningen og samfunnet i denne perioden.

Medarbeidere kommer og går, men bedriftskulturen består. Den er basert på god folkeskikk og gode forbilder.

Roger Prang, forfatter og tidligere informasjonssjef i Østfold Energi

Tidlig på 90-tallet fusjonerte Østfold Kraftforsyning med en rekke av fylkets elverk, og dannet Østfold Energiverk AS. Antall ansatte økte fra 43 til 439, så å si over natten. I 2003 solgte Østfold Energi nett- og entreprenørselskapet samt kraftsalg til Sydkraft, og dermed var man tilbake til røttene som energiprodusent – nå også med vindkraft og varme i porteføljen, i tillegg til den viktige vannkraften. Østfold Energi har til tider vært en stor arbeidsgiver med ansatte i en rekke kommuner. Fra 1990 til 1991 ble disse samlet i seks regioner, lokalisert til de nåværende Østfoldbyene. Etter salg av nett og kraftsalg i 2003 ble Østfold Energi et lite, men rikt selskap som kunne konsentrere seg om energiproduksjon.

FORFATTERE: Historieboken er skrevet av Tommy Fredriksen (til venstre) og hovedforfatter Roger Prang. Fredriksen er også initiativtaker til bokprosjektet.

Viktig samfunnsaktør

Historieboken forteller også om Østfold Energi som en viktig samfunnsaktør som har bidratt med midler til en lang rekke gode formål i både Østfold og Indre Sogn, blant annet investeringer i EITele Østfold og Rygge Sivile Lufthavn. Med ulike prosjekter har selskapet bidratt til utvikling av infrastrukturen i Østfold.

I 2019 er målsettingen flyttet milevis bortenfor det lokale perspektivet – og nå skal Østfold Energi bidra til det grønne skiftet som består i år skaffe verden tilstrekkelig tilgang på fornybar energi. Dette var også tema under tirsdagens lansering. Både tidligere styreformann og «selskapets far» Nils Bjørnebekk og tidligere administrerende direktør Egil Arntsen var blant de mange som benyttet anledningen til å ønske selskapet lykke til på reisen under lanseringen. I sine taler uttrykte de begge at de vil følge med på sidelinjen med stor interesse – på et selskap som har betydd svært mye for svært mange, og der bedriftskulturen fortsatt står sterkt.

Er du interessert i Historieboken «Østfold Energi 1988-2018. Bygger fundament for en grønn framtid»? Ta kontakt med Østfold Energi.

Østfold Energi har tidligere utgitt to jubileumsbøker, i henholdsvis 1999 og 2000.  

Les mer om Østfold Energi

MANGE FREMMØTTE: Administrerende direktør Oddmund Kroken ønsker velkommen til de om lag 60 fremmøtte under tirsdagens lansering.

For mer informasjon ta kontakt

Elisabeth Teien

HR- og administrasjonskoordinator

954 89 687

et@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter