Østfold Energi videreutvikler vannkraften i Lærdal og skal nå ta i bruk elva Mørkedøla.

Mørkedøla pumpe vil løfte vann opp til kraftprodusentens magasiner i Lærdal. Utbyggingen vil gi en nettoproduksjon på 37 GWh i året, noe som tilsvarer strømforbruket til cirka 1900 husstander.

-Dette er en utvidelse av eksisterende anlegg hvor vi fanger opp vann som vi ikke får utnyttet i dag, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.  

Lønnsomhet med nytt skatt

Prosjektet har vært oppe til vurdering i flere år, men har til nå ikke vært lønnsomt, blant annet på grunn av en høy vannkraftbeskatning.
 
Fra nyttår ble den såkalte grunnrenteskatten endret, og det nye skatteregimet gir dermed et viktig insentiv for kraftprodusenter til å foreta investeringer for å øke vannkraftproduksjonen. 

-Det er et lite, men viktig bidrag til mer fornybar produksjon, som vi kommer til å trenge mye mer av i årene fremover. Mørkedøla er et godt eksempel på at de nye skattereglene bidrar til at nye vannkraftprosjekter kan realiseres, sier Kroken.

I gang med byggingen

Byggingen av pumpestasjonen har en kostnadsramme på 180 millioner kroner og flere lokale entreprenører er involvert i utbyggingen.

-Vi er i gang med å etablere en tilkomstvei nå, før sprengning av tunnel starter i oktober, sier kraftverkssjef Magne Netland.

Gjennom konsesjonssøknsadsprosessen har det blitt kartlagt flere miljøforhold, blant annet påvirkning på laks- og ørretbestand. Det vil også innføres minstevannføring i elva.

Prosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2023.


For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no

Magne Netland

Kraftverkssjef

473 27 150

mn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter