Østfold Energi har store og spennende oppgaver foran seg og søker nå fire nye kolleger til sentrale stilinger

-Vi jobber i et marked som er i en voldsom utvikling. Det skal vi ta del i. Vi står foran store muligheter og oppgaver, og det vi ser av endringer nå er bare begynnelsen. Det er ikke lenger et spørsmål om hvis, men når vi skal omstille oss. Norge skal elektrifiseres med fornybar energi, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken. 

Selskapet skal nå ansette fire nøkkelpersoner på flere fagfelt, som skal være med å utvikle selskapet videre:


To sentrale lederstillinger 
-Vi har hatt utrolig dyktige folk som har ledet økonomiavdelingen og krafthandelsavdelingen. På grunn av generasjonsskiftet og økt satsing i markedet, ser vi nå etter to nye ledere her, sier Kroken. 
 
Direktøren for økonomi, finans og risiko vil være ansvarlig for å lede et høykompetent team i selskapet, som har en verdijustert egenkapital på 5,8 milliarder kroner. 

-Vi ser etter en leder som har et overordnet og strategisk blikk, med interesse for å dykke ned i tallene, sier Østfold Energi-sjefen. 

Østfold Energi er en ren kraftprodusent og utvikler av fornybar energi, hvor strømmen selges i det nordiske kraftmarkedet time for time.  Krafthandelsavdelingen jobber med finansiell krafthandel og produksjonsplanlegging.

-Personen vi ser etter her vil lede og videreutvikle teamet vårt i Sarpsborg til et bransjeledende miljø og jobbe tett med produksjonsmiljøet vårt i Lærdal, sier Kroken. 

Jobb i Østfold Energi

HR-direktør Hege Håkonsen og administrerende direktør Oddmund Kroken


Satser på solkraft og grønn industri 
I 2020 fikk selskapet fart på forretningsutviklingen, som har vært et prioritert område de siste årene. Her styrker selskapet avdelingen med to stillinger, som skal bidra til å realisere selskapets strategi.  

Målet er både bidra til en grønn omstilling, redusere klimagassutslipp og skape lokale arbeidsplasser. 

Solkraft vil bli den største kraftproduserende teknologien i verden

Martin F. Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling

Solkraft er et prioritert område for Østfold Energi, og i desember gikk selskapet inn som eiere i den nyetablerte solkraftprodusenten Solgrid. Østfold Energi er også eiere i nysatsingen Soleie, som tilbyr kortreist solstrøm fra store tak. 
 
– Solkraft vil bli den største kraftproduserende teknologien i verden – og vi har bare sett begynnelsen i Norge. Her har Østfold et fortrinn, med noen av de beste solforholdene i landet, sier Martin F. Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. 

-Den personen vi ser etter her vil jobbe med å identifisere og utvikle muligheter for storskala solkraft i våre regioner. Ambisjonen vår er å etablere industriell sol som et nytt for forretningsområde, sier han. 

I teamet for forretningsutvikling skal det også inn en ny ressurs som skal jobbe med grønn industri. Selskapet er allerede inne i flere prosjekter, som blant annet tomteutvikler til datasenter og batterifabrikk i Østfold. 
 
-Her ser vi etter en person som vil jobbe med å videreutvikle eksisterende satsninger, samt identifisere og utvikle nye muligheter for grønn industri. Ambisjonen er å bidra til å skape et betydelig antall lokale arbeidsplasser og store verdier for selskapets eiere, sier Vatne. 

Opptatt av mangfold 
Østfold Energi jobber systematisk og målrettet for å øke mangfoldet i selskapet. HR-direktør Hege Håkonsen mener økt mangfold gir både bedre beslutninger og bedre arbeidsmiljø.  
 
-Vi ønsker å legge til rette for et raust arbeidsmiljø og relasjonskompetente medarbeidere hvor samarbeid, tillit, autonomi og fleksibilitet er sentralt. Det er fundamentet for ledelsesperspektivet vårt. I tillegg tror vi at økt grad av mangfold i selskapet bidrar til å økt medarbeidertilfredshet og bedre beslutningsprosesser, sier hun. 
 
Energibransjen har fortsatt en vei å gå på dette området og det vil Håkonsen gjøre noe med. 
 
-Vi ønsker alle kvalifiserte kandidater velkommen til å søke uavhengig av kjønn, bakgrunn eller funksjonshemming. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke, sier hun. 

 
Vil du bli en del av et hyggelig og inkluderende miljø? Les mer om stillingene og søk her: 
 
Direktør økonomi, finans og risiko 
Leder krafthandel 
Forretningsutvikler solkraft 
Forretningsutvikler grønn industri


Du kan også kontakte vår rådgiver i Garuda:  Ole Christian Stubberud på tlf: 415 69 331 

Om Østfold Energi 

  • Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind, sol og fjernvarme.
  • Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.  
  • Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold.  
  • Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i. 
  • Selskapet har 48 medarbeidere og hovedkontor på K5-bygget på Grålum i Sarpsborg. 

Les flere nyheter