De høye kraftprisene gjør at Østfold Energi leverer et resultat etter skatt på 292 millioner kroner i 2021. Det er en økning på 208 millioner kroner fra 2020. 

-Vi er glade for å kunne gi et solid utbytte til våre offentlige eiere. Samtidig er rekordinntektene med en bismak, når vi står i en kraftpriskrise som påvirker folk flest, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi. 

Selskapets omsetning endte på 1,1 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 766 millioner kroner fra fjoråret, hvor kraftprisene var på et svært lavt nivå.  

Av overskuddet til Østfold Energi går 65 prosent tilbake til eierne i form av utbytte. Selskapets styre foreslår at det betales et utbytte på 190 millioner kroner til eierne, som er kommunene i Østfold, Aurskog Høland kommune og Viken fylkeskommune. 
 
Gode resultater gir også økte inntekter til staten. Skattekostnaden økte med 433 millioner kroner fra forrige år. 

Årsrapport 2021

Rekordhøye kraftpriser  

 Totalt produserte Østfold Energi 2,2TWh i 2021. Den oppnådde kraftprisen for vannkraftproduksjon ble på 66,9 øre/kWh, som er en økning på 368 prosent fra forrige år.   

Høye kraftpriser skyldes hovedsakelig høy etterspørsel etter energi i Europa, med stigende CO2- og gasspriser. Samtidig har det vært lite vann i magasinene, kaldt og lite vindkraftproduksjon. Alle disse faktorene har dratt opp kraftprisen. 

–  Vi står nå i en situasjon som er ekstraordinær, som påvirker husholdningene og næringslivet. Markedet er den beste mekanismen for å sikre den beste utnyttelsen av de samlede energiressursene våre, men det fungerer dårlig for en riktig fordeling av verdiene, sier Kroken. 

Tydeligere på bærekraft 

Østfold Energi har i 2021 styrket satsingen på bærekraft og retningen er tydelig.  

Bærekraftsrapport 2021

-Vi skal produsere mer fornybar energi, vi skal kutte i egne og andres klimagassutslipp, vi skal bidra til å skape lokale arbeidsplasser og vi skal sikre inntekter til eierne våre. Mye av dette vil skje gjennom investeringer i nye grønne fremtidsrettede prosjekter og selskaper, sier Kroken. 

Som regulant i Lærdalselva er fiskens levekår spesielt viktig. Selskapet har blant annet restaurert en sideelv i Lærdalselva og flere står på trappene.  

I 2021 hadde selskapet én skade med fravær og et sykefravær på 2,8 prosent. Østfold Energi har også satt tydelige mål om å øke kvinneandelen og bedre mangfoldet i selskapet. 
 

Flere grønne investeringer 

Det gode resultatet styrker også selskapets mulighet til å ta en aktiv rolle i arbeidet med å elektrifisere og av-karbonisere samfunnet, og samtidig skape nye grønne arbeidsplasser.  

Gjennom Solgrid var Østfold Energi i 2021 med på å realisere den første solkraftparken i Sør-Sverige og nå behandles den første konsesjonssøknaden i Norge. 

– Den mest banebrytende satsingen vår er likevel innen karbonfangst gjennom Carbon Centric. De planlegger i 2023 å bygge det første fullskala karbonfangstanlegget ved avfallsforbrenningsanlegget vårt i Rakkestad, sier Kroken. 

Vannkraft er fortsatt ryggraden i selskapet, som fortsetter å oppgradere og utvide vannkraftproduksjonen. I 2021 startet byggingen av Mørkedøla pumpestasjon i Lærdal, som vil gi et lite, men viktig, bidrag til mer fornybar energi.  

– Vi ser positivt på fremtiden. Selskapet har både evne og vilje til å investere i tiden som kommer, sier Kroken. 

Nøkkeltall: 

  • 292 millioner kroner i resultat etter skatt 
  • 1 110 millioner kroner i omsetning 
  • 728 millioner kroner i driftsresultat 
  • Egenkapitalandel er 49,7 prosent og netto rentebærende gjeld er 849 millioner kroner 
  • Investeringer for 123 millioner kroner. Av dette gikk 54 millioner kroner til nye virksomheter og deleide selskap og 69 millioner kroner til investeringer i egne produksjonsanlegg. 
  • Den totale kraftproduksjonen var på 2,2 TWh 

Styrets forslag til utbytte, fordelt på eiere: 

Eier Utbytte 
Viken fylkeskommune 85 500 000
Sarpsborg kommune 28 931 571
Indre Østfold kommune 20 414 143
Moss kommune 15 132 143
Halden kommune 14 567 571
Fredrikstad kommune 10 754 000
Skiptvet kommune 2 833 714
Marker kommune 2 828 286
Aremark kommune 2 757 714
Aurskog-Høland 2 736 000
Våler kommune 2 893 429
Rakkestad kommune 263 286
Råde kommune 241 571
Hvaler kommune 146 571
Endelig utbytte vedtas formelt på generalforsamlingen

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende dirkektør

952 68 149

ok@www.ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter