Sarpsborg og Våler er blant de 20 kandidatene som går videre i konkurransen om å huse den planlagte batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic (JBI).  

82 søkere fra hele landet, med over 100 tomter, har kappes om å lokke den nye batterikjempen til sin kommune.  20 av prosjektene har nå gått videre og to av dem er KI Våler og DC Sarpsborg. Begge selskapene er datterselskaper av Østfold Energi. 
 
To gode prosjekter 
– Dette er gode nyheter. Det er to veldig gode prosjekter og vi håper JBI velger en av dem, sier Fredrik Häger. 
 
Han er daglig leder for begge selskapene og jobber med utviklingen av tomtene. 

-Vi mener både Sarpsborg og Våler stiller sterkt. Vi har tilgang på kvalifisert arbeidskraft, fornybar strøm og gode arealer. Kommer vi i mål her blir det et svært positivt bidrag til næringsutviklingen lokalt, sier Häger. 

Jobber med regulering 
KI Våler ble etablert i april 2020 med formål er å utvikle et konkret område i Vålerdistriktet til å bli et attraktivt prospekt for ny kraftkrevende industri. Selskapet har jobbet med prosjektet i lengre tid, og nærmer seg en reguleringsplan.   
 
DC Sarpsborg har det siste året jobbet med å tilrettelegge for en tomt nær Hasle som er aktuell for enten et hyperskala datasenter eller en batterifabrikk.
 
Selskapene er eid av Østfold Energi og henholdsvis Våler kommune og Sarpsborg kommune. 

På Gylderåsen i Våler tilrettelegges det for ny kraftkrevende industri

Miljøvennlige batterier 
Samarbeidet mellom Hydro, Equinor og Panasonic kan bli en stor batteriprodusent i verdenssammenheng. Bakgrunnen er at EU kjemper mot asiatisk hegemoni innen batterier. Ideen er å bruke norsk fornybar kraft til å etablere bærekraftig produksjon av batterier til blant annet elbiler og industri.  

Trekløveret har skissert en total bemanning på inntil 2000 årsverk når fabrikken er i ordinær drift.  

Fakta   

  • Før jul 2020 sendte Panasonic, Hydro og Equinor (Joint Battery Initiative)  et brev til norske kommuner og regioner hvor de inviterte til kamp om lokaliseringen av den nye fabrikken.   
  • Målet med konkurransen er å identifisere mulige steder som møter behovene.    
  • Tre av de 20 mulige stedene som skal identifiseres, vil gå videre til finalen.   
  • Disse tre skal velges ut innen midten av 2021. Oppstart av fabrikken kan skje i 2025.  

Joint Battery Initiative

For mer informasjon, kontakt:

Fredrik Häger

Daglig leder DC Sarpsborg og KI Våler

40 30 00 43

jfh@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

97 65 79 05

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter