Akershus Energi og Østfold Energi skal gjøre det enklere for byggeiere å få kortreist solstrøm fra eget tak. Nå går de sammen som eiere i nysatsingen Soleie. 

Fra før har de to energiselskapene gått sammen om å investere i solkraftselskapet Solgrid, som allerede er i gang med større kratverkutbygginger i Sverige.  

Nå tar de steget videre med Soleie, som skal tilby finansiering og leie av solcelleanlegg til private og offentlige virksomheter med større bygg.  
 
-Gjennom Soleie får kunden egenprodusert grønn strøm, uten å måtte ta store investeringer, sier Heidi Theresa Ose, direktør i Akershus Energi Sol.

Høye ambisjoner 

Akershus Energi etablerte Soleie AS i 2020 og nå kommer Østfold Energi inn som partner i selskapet. De to fornybarprodusentene vil eie 50 prosent av selskapet hver. 

– Det er et stort behov for å produsere mer fornybar energi i Viken. Både Akershus Energi og Østfold Energi jobber allerede med å finne gode løsninger for utbygging av solkraft i vår region. Vi er veldig fornøyde med å få inn Østfold Energi som partner i den videre utviklingen av Soleie, sier Ose.

Kortreist fornybar strøm

Soleie vil gjøre det enklere for byggeiere og leietakere å få tilgang til solstrøm fra eget tak. Selskapet vil finansiere, bygge, drifte og vedlikeholde anleggene.  Kunden får et ferdig solcelleanlegg på sitt tak, tilpasset sine behov.  

-Langsiktige avtaler gjør at strømprisen blir forutsigbar, samtidig som kunden får kortreist og fornybar strøm. Soleie vil eie og drifte anlegget og kunden slipper å bruke ressurser på å følge opp prosjektet, sier Martin F. Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. 
 
Sammen med Ose går han inn som styremedlem i Soleie, som vil ha hovedkontor i solmiljøet i Lillestrøm og avdelingskontor i Sarpsborg.

Ambisjonen er at Soleie skal være ledende innen leieløsninger og være den foretrukne partnere for både det offentlige og private byggeiere når de ønsker å etablere solcelleanlegg på taket. 

Vi mener solkraft har en viktig rolle i framtidens energimiks

Martin F. Vatne, Østfold Energi

Viktig bidrag til økt produksjon i Viken 

Vatne mener Soleie vil være et viktig virkemiddel for å øke produksjonen av fornybar energi i Viken.  
 
– Energiforbruket i regionen vår vil eskalere i årene framover i takt med den storstilte elektrifiseringen vi står foran. Får å nå klimamålene mot 2030 må flere sektorer bort fra fossil og over på elektrisitet, og det vil være behov å produsere mer fornybar energi for å møte dette behovet. Vi mener solkraft har en viktig rolle i framtidens energimiks, sier han. 
 
Både Akershus Energi og Østfold Energi har sol som et prioritert satsingsområde, og jobber med flere solprosjekter i sine regioner. Heidi Ose mener Soleie blir et godt tilskudd til solkraftporteføljen.  
 
– Norske virksomheter blir stadig mer opptatt av hvordan de konkret kan bidra til en grønn omstilling. Med egenprodusert strøm fra sol vil det slå positivt ut på eget klimaregnskap, også for selskapene som leier i byggene. Solenergi er med på å avlaste strømnettet. Selv om vannkraft fortsatt er bærebjelken i det norske kraftsystemet, kommer vi til å trenge flere nye fornybarkilder i årene fremover, sier hun. 

Les mer om selskapet på Soleie.no 

For mer informasjon ta kontakt

Martin F. Vatne

Direktør strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter