Inspiria og Østfold Energi skal bygge og teste et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019. Enova støtter prosjektet med inntil fem millioner kroner.


Inspiria skal sammen med forretningspartner Østfold Energi teste en helt ny ladeløsning for elbiler, med egenprodusert energi.  Enova gir inntil fem millioner kroner i støtte til å bygge og teste løsningen på Grålum i Sarpsborg, som vil bli det første av sitt slag.

Enkelt forklart vil ladeområdet ta inntil 40 biler og produsere energien selv fra et eget solcelleanlegg. Avhengig av ladebehov og hvor lenge man vil parkere kan man enten kjøpe eller gi strøm tilbake til strømnettet. Det vil si at man til og med kan få betalt på ladeplassen, så lenge man gir overskuddstrøm tilbake til nettet.

Næringsminister Thorbjørn Røe-Isaksen besøkte Inspiria i januar og la ned den symbolske grunnstenen for det nye ladeprosjektet.

Delingsøkonomi for lading
Det kommer stadig flere elbiler på veien og behovet for ladeplasser øker, i takt med kostnadene for å lade. Konseptet bygger på ideen om en fleksibel markedsplass for energi, tilpasset alle typer elbiler og ladebehov. 

 -Det kan sees på som en slags delingsøkonomi for elbiler.  Her kan vi fylle et behov i markedet, og det med kortreist og rimelig fornybar energi. Og med Inspirias plassering rett ved E6 og stor gjennomstrømming av besøkende, er det et ideelt sted å teste konseptet, sier Geir Endregaard, administrerende direktør ved Inspiria, som er prosjekteier.


Knytter tech-miljøer sammen
Østfold Energi er forretningspartner og vil stå for utviklingen, sammen med blant annet Schneider, Fortum og Smart Innovation Norway AS.   

-Etterspørselen etter nye fleksible energiløsninger øker, samtidig som mange ønsker lokalprodusert fornybar energi. Her får vi kombinert nettopp dette,sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

-Med «smart lading» får vi testet om vi kan redusere effekttopper og strømforbruket ved elbillading. Dersom alt går etter planen kaenn dette bli noe vi i neste runde kan ta ut i markedet, sier Kroken. 

Ladekonseptet vil stå klart i løpet av 2019 og prosjekteringen starter nå.  Totalt 11 samarbeidspartnere fra ulike teknologimiljøer i Østfold vil være involvert. 

INSPIRIA Science Center er ett av ti populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre i Norge. Senteret ligger på Grålum i tett tilknytning til Quality Hotel og flere bedrifter i området, deriblant Østfold Energi, som er produserer og utvikler fornybar energi.

Grålum inngår i planene til Sarpsborg kommunes om utvikling av sitt Smart By- konsept.

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter