Partene har stiftet​ selskapet​ Halden Kjernekraft​ AS​, som skal utrede mulighetene for å​ pro​​dusere strøm​ ved bruk av kjernekraft i Halden. Selskapet skal ​i første omgang ​utføre utredninger og kartlegginger som beslutningsunderlag for et eventuelt neste steg.

Initiativet kommer fra Halden kommune som har mer enn 60 års erfaring som vertskapskommune for IFE’s forskningsreaktor.

Beslutningen om å stifte selskapet, ble tatt i Halden kommunestyre 9. november.

Trenger mer kraftproduksjon

I dag er det et kraftunderskudd i Oslo, Akershus og Østfold på 16 TWh. I tillegg har Statnett flagget at det ikke er ledig kapasitet til nytt større forbruk uten ny produksjon og økt nettkapasitet inn til Østlandet. Dette er ikke forventet før i 2035 med dagens planer og har store konsekvenser for Østfold.

 Tiden er moden for å utrede om små, modulære reaktorer (SMR) kan være en ​del ​av løsningen på kraft​mangelen​ i Østfold. Vi må sondere alle muligheter og ikke være redd​e​ for kunnskap, sier Roar Vevelstad, kommunedirektør i Halden kommune.

Lang erfaring

Halden kommune har en eierandel i Halden Kjernekraft på 20 prosent, mens Norsk Kjernekraft og Østfold Energi eier 40 prosent hver.

Norsk Kjernekraft har etablert samarbeid med flere kommuner og er glade for at Halden nå kommer på banen.

Kommunen har lang erfaring som vertskap for kjernereaktorer og besitter solid kompetanse for å ta gode beslutninger.  Innbyggerne er godt vant til kjernereaktorvirksomhet, og ser at det bidrar til å skape langvarige arbeidsplasser. Det danner et svært godt utgangspunkt for et samarbeid, hvor vi undersøker grundig om kjernekraft kan bidra til å løse kommunens framtidige kraftbehov, sier Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.

Ikke minst er det gledelig at Østfold Energi ønsker å delta i disse undersøkelsene. De har lang erfaring med etablering av kraftproduksjon, noe utredningsarbeidet vil ha stor nytte av, sier Hesthammer.

 Må ikke bli en sovepute

Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, understreker at kjernekraft i Norge ligger langt fram i tid og ikke må bli en sovepute for nye fornybarprosjekter.

Vi er glade for positivt vedtak fra Halden kommune. Nå ønsker vi å utrede og skaffe oss mer kunnskap i først omgang. Dette er ikke et alternativ til fornybar energi, men det kan være et supplement på lengre sikt. Moderne kjernekraft har fordeler knyttet til areal, regulerbarhet og produksjonstimer, men er fortsatt kontroversielt. Det er mange spørsmål som må besvares godt. Det er derfor vi nå ønsker å sette dette på dagsordenen, sier Vatne.

 

For mer informasjon, kontakt:

 

Jonny Hesthammer, Norsk Kjernekraft
Tlf: 992 05 989
jonny.hesthammer@norskkjernekraft.com

 

Martin F. Vatne, Østfold Energi
Tlf: 909 75 532
mv@ostfoldenergi.no

 

Roar Vevelstad, Halden kommune
Tlf: 957 98 772
Roar.Vevelstad@halden.kommune.no

 

 

Om Norsk Kjernekraft
Norsk Kjernekraft er et selskap som skal utrede behov for, bygge, eie og drifte små modulære kjernekraftverk i Norge. Selskapet ble stiftet for å møte den raskt økende etterspørselen etter energiløsninger i Norge med både lave klimagassutslipp og samtidig minst mulig påvirkning på det naturlige miljøet. Selskapet skal identifisere egnede områder for små, modulære kjernekraftverk (SMR) i samarbeid med kraftkrevende industri, utarbeide konsesjonssøknader i samsvar med nasjonalt regelverk og internasjonale standarder, og følge IAEA sin tilnærming for milepæler, og fokusere på det som skaper verdi i tidligfase.

Om Halden kommune
Halden kommune har vært vertskap for Institutt for Energiteknikk og deres forskningsreaktor siden 1950-tallet. Kommunen er også vertskap for Norsk Kjernekraft AS og eier 7,67 prosent av aksjene i Østfold Energi. Halden kommune vil bidra til at Norge skal kunne nå klimamålene for 2050.  Kommunen vil at regionen skal produsere mer kraft og slik styrke rammebetingelsene for det etablerte næringslivet. Det er også en betydelig motivasjonsfaktor å posisjonere seg for å skape nye industriarbeidsplasser.

Om Østfold Energi
Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune.

 

 

 


Les flere nyheter