Solkraft

Østfold Energi er en ledende lokal produsent av fornybar energi. Vi er glade for å kunne tilby små- og storskala bakkemontert solkraft som en del av vår grønne portefølje.

Småskala solkraft

Vi tror på en rasjonell bruk av både strømnett og arealer. Derfor er småskala sol et nytt og viktig satsingsområde for oss.

Les mer

Storskala solkraft

Sammen med Akershus Energi og Obligo eier vi Solgrid, som utvikler større solkraftparker. Dette er arealer som er 100 mål og oppover.

Les mer

Solceller på store tak

Vi har løsninger for solceller på store tak gjennom Soleie. Soleie spesialiserer seg på å levere kortreist strøm til næringsbygg og offentlige bygninger.

Les mer

Hvorfor små solparker?

Små solparker fra 20 til 100 mål kan være svært gunstig for både kommunale og private grunneiere – og samfunnet som helhet.
Her er noen av fordelene:
 

Bidra til en grønn omstilling

Bidra til en grønn omstilling ved å tilrettelegge for solkraft på ditt land, kan du bidra til mer fornybar energi og kutte utslipp. I Østfold, som er vårt satsingsområde, er det underskudd på kraft. Vi trenger mer kraft for å klare omstillingen fra fossil til fornybar energi - og for å sikre en konkurransedyktig industri.  Mer lokal kraft bidrar til å holde strømprisene nede. 

Leieinntekter til grunneier

Som grunneier vil du motta direkte leieinntekt. Dette kan være en pålitelig inntektskilde som gir økonomisk stabilitet over tid. Både kommunale og private grunneiere, eksempelvis gårdbrukere som sitter på ikke-produktivt areal, vil være interessante for oss. 

Enklere netttilknytning

Ved mindre solkraftutbygginger er vi mindre avhengig av utvidelser av strømnettet. Det vil si at vi raskere kan realiserer prosjekter - og også koble solparkene direkte på industri der det er mulig. 

Veien mot et solkraftverk

Slik er prosessen

Å utforske muligheten for solkraft på ditt land er en grundig prosess. Uavhengig av utfall vil en slik kartlegging være verdifullt for arealet ditt. Dette er de første trinnene: 

I den aller første dialogen diskuterer vi mulighetene og besvarer eventuelle spørsmål du måtte ha. Her ser vi på størrelse på areal og avdekker muligheter og hindringer. Vi leter spesielt etter arealer som er fra 10 mål og oppover og som ikke har annen stor bruksverdi. Ideelt sett bør det være mindre enn en kilometer til høyspentnett, da dette gjør utbyggingen enklere og mer kostnadseffektiv. 

Vi kommer og gjør en befaring sammen med grunneier før vi tar vi en endelig avgjørelse om hvorvidt området er egnet for solkraft. Hvis begge parter er enige, avtales videre forløp. 

Veien mot et utbyggingsklart prosjekt avhenger av flere faktorer. Overordnet gjennomfører vi en konsekvensutredning og andre nødvendige undersøkelser for å sikre at prosjektet er bærekraftig. Dersom prosjektet krever konsesjon, tar vi oss av søknadsprosessen for dette.

Solkraft-teamet i Østfold Energi

Er du en grunneier med areal som kan være aktuelt for solkraft?Ta kontakt med oss