Østfold Energi bidrar hvert år med sponsormidler til ulike formål. Vi tar nå imot søknader for 2020. Send oss en søknad!

Østfold Energi er eid av 13 kommuner og fylkeskommunen i Østfold og verdiskapningen går tilbake til eierne våre. Ett av formålene våre er å bidra i de lokalsamfunnene vi er engasjert i – både kommunene i Østfold og i Indre Sogn hvor vi har vårt største vannkraftanlegg.
Vi deler derfor ut sponsormidler til ulike formål hvert år.

Hovedsatsingsområdene våre er ungdom, utdanning, miljø og fylkesomfattende kulturtiltak. Vi tar nå imot søknader om sponsormidler for 2020.

Søknader som mottas etter fristen, må eventuelt søke igjen neste år (2021).

Les mer om Østfold Energis lokale engasjement og støtte

Prosjektet/formålet må ha relevans til disse kategoriene:

 • Miljø
 • Ungdom og utdanning
 • Barne- og ungdomsidrett
 • Kulturformål
 • Alle aktivitetene må være i Østfold eller Indre Sogn
VIKTIG SATSING: Ungdom og utdanning er et viktig satsingsområde for Østfold Energi. Her fra finalen av årets Energicamp, som ble arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap tidligere i år. Elever fra Vestbygda ungdomsskole vant en pengepremie fra Østfold Energi.

Hvordan søker du om sponsormidler?

Send oss en kort beskrivelse hvor du besvarer følgende spørsmål:

 1. Presentasjon av prosjekt/formål/arrangement (kort og konkret)
 2. Hvilket beløp søker dere om?
 3. Beskrivelse av hva midlene skal brukes til og når
 4. Hvorfor bør Østfold Energi bidra med sponsormidler til dere?  
 5. Hva kan Østfold Energi få igjen for støtten?

Østfold Energi har ikke mulighet til å sponse:

 • Religiøse eller politiske organisasjoner
 • Reiser
 • Arrangement/aktiviteter som kan være en fare for mennesker eller miljø
 • Aktiviteter som skoletur, russebuss, o.l.

Les mer: Mangeårig samarbeid mellom Opera Østfold og Østfold Energi

Alle søknader sendes på mail til: to@ostfoldenergi.no

Søknadsfrist: 30. november 2019

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no