Søk om sponsormidler for 2020

Østfold Energi bidrar hvert år med sponsormidler til ulike formål. Vi tar nå imot søknader for 2020. Send oss en søknad!

Østfold Energi har som formål å produsere mer fornybar energi til en verden som trenger det. I tillegg skal vi sikre langsiktige verdier til våre offentlige eiere, og ikke minst bidra i de lokalsamfunnene vi er engasjert i. Vi deler derfor ut sponsormidler til ulike formål hvert år.

Hovedsatsingsområdene våre er ungdom, utdanning, miljø og fylkesomfattende kulturtiltak. Vi tar nå imot søknader om sponsormidler for 2020.

Søknader som mottas etter fristen, må eventuelt søke igjen neste år (2021).

Les mer om Østfold Energis lokale engasjement og støtte

Prosjektet/formålet må ha relevans til disse kategoriene:

 • Miljø
 • Ungdom og utdanning
 • Barne- og ungdomsidrett i Østfold og Indre Sogn
 • Kulturformål i Østfold og Indre Sogn
VIKTIG SATSING: Ungdom og utdanning er et viktig satsingsområde for Østfold Energi. Her fra finalen av årets Energicamp, som ble arrangert i samarbeid med Ungt Entreprenørskap tidligere i år. Elever fra Vestbygda ungdomsskole vant en pengepremie fra Østfold Energi.

Hvordan søke om sponsormidler?

Send oss en kort beskrivelse hvor følgende spørsmål besvares:

 1. Presentasjon av prosjekt/formål/arrangement (kort og konkret)
 2. Hvilket beløp søker dere om?
 3. Beskrivelse av hva midlene skal brukes til og når
 4. Hvorfor bør Østfold Energi bidra med sponsormidler til dere?  
 5. Hva kan Østfold Energi få igjen for støtten?

Østfold Energi har ikke mulighet til å sponse:

 • Religiøse eller politiske organisasjoner
 • Reiser
 • Arrangement/aktiviteter som kan være en fare for mennesker eller miljø
 • Aktiviteter som skoletur, russebuss, o.l.

Les mer: Mangeårig samarbeid mellom Opera Østfold og Østfold Energi

Alle søknader sendes på mail til: to@ostfoldenergi.no

Søknadsfrist: 30. november 2019

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no