Solenergi

Solenergi er et nytt og spennende satsingsområde i Østfold Energi. Solcellene blir stadig billigere, og forventningene til kraftprisen fremover er positive..

Vi ønsker å utnytte denne muligheten til å skape lokal energiproduksjon i Østfold og øke verdiskapningen i vår region.

På våre breddegrader er tommelfingerregelen at det kreves 10 mål for å sette opp 1 MWp sol som vil gi omlag 1 GWh med energiproduksjon per år

ØE satser derfor på sol gjennom to initiativ:

  1. Utvikling av større solparker i Norden gjennom Solgrid
  2. Sol på tak som tjeneste gjennom Soleie

Større solparker – gjennom utviklingsselskapet Solgrid

Vi ser etter store og relativt flate arealer som ikke gir mye verdi til eierne i dagens form. Det kan være gamle deponier, fyllinger, oppstillingsplasser, utmark, støysoner med mer.  

Her ønsker vi da å leie arealene for å sette opp et solkraftverk som vi drifter på linje med våre vannkraftverk (vi har da det som skal til av konsesjoner / strømsalg etc)  

Som grunneier får du da nye inntekter på utleie av «tapt» areal i dag, mulighet til å kjøpe rimelig lokal produsert kraft på tomten (om relevant) og kan bidra til å produsere mer fornybar energi til en verden som trenger det.

Vi ser flere mulige forretningsmodeller som kan kombineres og er åpne for partnerskap m.m.

Les mer på solgrid.no

Sol på større industrielle tak som tjeneste
– gjennom selskapet Soleie

Selskapet retter seg mot store (helst forholdsvis flate) tak med virksomheter som har energibehov om sommeren.  Kan også være aktuelt på fasade.

Her ønsker vi da å legge solceller på hele taket  og selge strøm til virksomheten lokalt, samt selge overskuddstrømmen i markedet

Som huseier vil da Soleie løse alt for deg – fra ide til drift og nedmontering / retur- på en enkel og forutsigbar måte.  Du slipper egne investeringer – kun en leieavtale som er selvfinansierende 

Les mer på soleie.no