Vi tilbyr muligheten til å ta del i utviklingen av bærekraftige energiløsninger hvor du vil være med å løse reelle problemstillinger. Du får muligheten til å velge blant flere utfordrende og spennende prosjekter, slik at du kan finne det som best samsvarer med dine fagområder og interesser. 

Prosjektene du kan velge mellom omhandler: 

 • Kartlegge muligheter for lagrings- og andre tekniske løsninger for ulike former energibærere i et fornybart energisystem. 
 • Kartlegge montasjeløsninger for bakkemontert solenergi tilpasset norske forhold, med spesielt fokus på våre nærområder. 
 • Screening av lokale arealer for bakkemontert solkraft, samt gjennomgå og foreslå forbedringer til vår metode for dette. 
 • Evaluere bærekraft (ESG) i et faktisk case sett i lys av gjeldende og kommende metoder/retningslinjer for vurdering av arealbruk, naturpåvirkning, sosial påvirkning og ressursbruk. (Formulert i samarbeid med vår bærekraftsansvarlig for å sikre relevans og spesifisitet) 

I ditt søknadsbrev ønsker vi at nevner hvilket prosjekt du ville valgt, og at du argumenterer for valget ditt. Fortell hvorfor akkurat dette prosjektet appellerer til deg, og hvordan dine ferdigheter og interesser kan bidra til å løse utfordringene knyttet til det valgte prosjektet. Vi oppfordrer til kreativitet og engasjement, og ser positivt på eventuelle egne innspill og tilpasninger.  

Vi søker deg som: 

 • er masterstudent innenfor fornybar energi eller bærekraft, helst mot slutten av studieløpet.  
 • har en interesse for og ønske om å bidra til utviklingen av bærekraftige energiløsninger.  
 • er analytisk, kreativ og har gode samarbeidsevner. 

Hva vi tilbyr: 

 • En unik mulighet til å jobbe med reelle prosjekter innenfor forretningsutvikling og fornybar energi.  
 • Veiledning og støtte fra erfarne fagfolk i bransjen.  
 • Fleksible arbeidstider og mulighet for tilpasning basert på din tilgjengelighet. Oppstart, arbeidstid, ferie og sluttdato avtales ved et eventuelt intervju 
 • Moderne lokaler sentralt i Sarpsborg (K5-bygget på Grålum)

 

Søk innen 11. februar

Østfold Energi er opptatt av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. 

Send søknad og CV til rekruttering@ostfoldenergi.no innen 11. februar.

Vi ser frem til å høre fra deg og ønsker deg lykke til med din søknad! 

Spørsmål om stillingen kan rettes direktør strategi og forretningsutvikling Martin Vatne. Tlf. 909 75 532, mv@ostfoldenergi.no eller HR rådgiver Grete Løvås Bruun. Tlf. 415 01 168 gb@ostfoldenergi.no 

 

Om Østfold Energi 

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

Les mer om forretningstuvikling i Østfold Energi

 


Les flere nyheter