Kraftverket stoppet opp onsdag kveld, som en følge av en teknisk feil. Det første aggregatet falt ut klokken 18.30 og begge aggregatene falt ut 19.30. Det førte til at vannføringen fra kraftstasjonen til Lærdalselva stoppet opp.

Dette førte igjen til en reduksjon i vannføringen i Lærdalselva over en periode fra 18.30 til cirka 04.00 natt til torsdag. I en kort periode i natt var vannføringen nede i tre kubikkmeter per sekund, som er under privatrettslig minstevannsføring.

– Vi responderte raskt onsdag kveld og fikk åpnet en luke i inntaksmagasinet slik at vi fikk tappet fra magasinet direkte til Lærdalsvassdraget, sier Magne Netland, kraftverkssjef i Østfold Energi.

Vannføringen i elva har vært på et normalt nivå for årstiden siden klokken 04.00 i natt.

Selskapet jobber nå med å få startet opp kraftverket igjen og gjenopprette normal produksjon i løpet av dagen. Alle nødvendige instanser er varslet.

– Vi går nå gjennom hendelsesforløpet for å kartlegge hva som har skjedd. Dette en noe vi tar på største alvor. En rask reduksjon i vannstanden kan være skadelig for rogn og småfisk i vassdraget, sier Netland.

Østfold Energi har i flere år jobbet med store tiltak for å bedre forholdene for fiskeyngelen i Lærdalselva, som å åpne sidevassdrag som tidligere har vært tørre.

-Å ivareta livet i Lærdalselva er noe av det viktigste vi gjør. Vi kommer til å følge denne hendelsen tett og kartlegge eventuelle konsekvenser, sier Netland.

For mer informasjon, kontakt:

Therese Olavsrud
Kommunikasjonssjef
Tlf: 976 57 905
Epost: to@ostfoldenergi.no

Magne Netland
Kraftverkssjef
Tlf: 473 27 150
Epost: mn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter