Østfold Energi leverer et resultat på 102 millioner kroner i første halvår 2021. Det er 66 millioner kroner mer enn samme periode i fjor.
-Gode resultater gir muskler til å utvikle mer fornybar energi og ny grønn industri, sier Østfold Energi-sjef Oddmund Kroken.

Tirsdag la Østfold Energi frem resultatet for første halvår 2021.  Etter en periode med svært lave kraftpriser, steg omsetning og resultat for kraftprodusenten kraftig. Resultatet ble på 102 millioner kroner, noe som er 183 prosent mer enn samme periode i fjor, da selskapet hadde et resultat på 36 millioner kroner etter skatt.

Les mer i halvårsrapporten for 2021

– Det nordiske kraftmarkedet har det siste året vist hvor voldsomt prisene kan svinge. Vi må også forvente slike betydelige svingninger i framtiden.  Det ser ut som kraftprisen skal holde seg på høye nivåer ut året, noe som gir grunnlag for et godt årsresultat, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Fornøyd med utviklingen: Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi, kan legge frem et et svært godt halvårsresultat.

Økte kraftpriser og høy produksjon

I Østfold Energis prisområde økte den gjennomsnittlige kraftprisen kraftig i første halvår. Den realiserte kraftprisen ble 476 kroner per megawattime (MWh), noe som er 187 prosent høyere enn i fjor. De finansielle sikringskontraktene trakk prisen ned, mens god disponering av selskapets magasinressurser bidro til en styrket realisert kraftpris.

I første halvår har Østfold Energi produsert 1233 GWh ren, fornybar energi. Vannkraftproduksjonen var 27 prosent høyere enn samme periode i fjor. Den totale produksjon fra fjernvarme gikk opp 24 prosent. Fjernvarmeprisen følger samme utvikling som kraftprisen og steg med 62 prosent.

Bygger ny vannkraft

Første halvdel av 2021 ble det besluttet å bygge Mørkedøla pumpestasjon. Prosjektet har en kostnadsramme på 180 millioner kroner og vil gi Borgund og Stuvane kraftverk en økt produksjon på til sammen cirka 37 GWh. Dette tilsvarer hele strømforbruket til Lærdal kommune.

Samtidig har det vært lavere aktivitet på vindkraft, som en følge av utredningen av nytt konsesjonsregleverk for landbasert vindkraft i Norge.

Som fornybarprodusent sitter vi på mange av løsningene for en grønn omstilling. Med alarmerende «kode rød» fra FNs klimapanel, er der viktigere enn noensinne at vi får fart på tiltakene som virker.

Oddmund Kroken, amd.dir i Østfold Energi

Industrielle grønne satsinger

Første halvår har selskapet fått fart på satsingene innen solkraft, grønn industri og avkarbonisering.
Østfold Energi har investert i to nye selskaper: Soleie og Carbon Centric.

Soleie drifter og eier solanlegg på større bygg, mens kunden leier. Slik blir det enklere for kundene å få kortreist solstrøm fra eget bygg. Soleie fikk sin første kunde i juni og installerer nå 8000 m2 med kortreist solstrøm.
 
Med Carbon Centric tar Østfold Energi steget inn karbonfangst, med en løsning for små og mellomstore forbrenningsanlegg. Selskapet vil gjøre karbonfangst enklere og rimeligere, og bidra til at avfallsbransjen kan redusere sine klimagassutslipp betydelig.
 
I første halvår økte også Østfold Energi eierandelen i Solgrid, som startet byggingen av første solpark i Varberg i Sverige.  Satsingen på å tilrettelegge for ny kraftkrevende industri fortsetter med full fart, og Østfold Energi jobber blant annet med tomteprosjekter til datasenter og batterifabrikk på Hasle i Sarpsborg og Gylderåsen i Våler. Gylderåsen er nå en av fire prosjekter som har gått videre i kappløpet om å huse den planlagte batterifabrikken til Hydro, Equinor og Panasonic.

-Som fornybarprodusent sitter vi på mange av løsningene for en grønn omstilling. Med alarmerende «kode rød» fra FNs klimapanel, er der viktigere enn noensinne at vi får fart på tiltakene som virker. Gode resultater gir oss større handlingsrom til å bygge mer ny fornybar energi, og være med å skape nye grønne industriarbeidsplasser, sier Kroken.

For mer informasjon, kontakt:

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter