Østfold Energi er godt i gang med forlengelsen av fjernvarmenettet fra Tunejordet til Tingvollheimen og Husqvarna. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles i oktober.

I sommer har det vært stor aktivitet i Hundskinnsveien og langs Tunevannveien i Sarpsborg, i forbindelse med framføringen av fjernvarme til Østfold Energis nye kunder, Tingvollheimen og Husqvarna. En «byggeplass» midt i et trafikkert område er ingen enkel sak, men prosjektet tar nå form, og de verste trafikkutfordringene er overstått.

TETT TRAFIKK: Hundskinnsveien er et område med tett trafikk, men Østfold Energi har hatt god dialog med både Tune kirke, Sarpsborg kommune og naboer i området mens gravearbeidene har pågått.

Noen trafikale utfordringer

For å unngå oppgraving av Tunevannveien ble det besluttet å bore under veien. Området rundt Tune kirke er sterkt trafikkert, og Østfold Energi valgte å stenge av ett kjørefelt ned mot Tunejordet. Dette har ført til noen utfordringer for trafikantene, men stort sett har trafikkavviklingen gått greit.

– Vi har hatt god dialog med Tune kirke, Sarpsborg kommune og naboer i området underveis, forteller prosjektleder Cato Strand i Østfold Energi.

PÅ BEFARING: Arbeidene med å levere fjernvarme til Tingvollheimen og Husqvarna tar form. Nylig var Øtsfold Energis Cato Strand (fra venstre) og Egil Erstad på befaring i området.

Positiv utvikling

For Østfold Energi er det gledelig at både Tingvollheimen og Husqvarna har inngått avtale om leveranse av miljøvennlig fjernvarme fra Sarpsborg Varmesentral. Fjernvarmeledningen betyr også en strategisk satsning for en senere videreføring mot Grålum- og Bjørnstadområdet, der vi kan koble oss på vårt lokale nett på Grålum.

– Fjernvarmen opplever en positiv utvikling, og Østfold Energi får stadig hyggelige tilbakemeldinger fra kunder som har koblet seg til fjernvarmenettet i Sarpsborg, sier Strand.

Prosjektet med fjernvarmeleveranse til Husqvarna og Tingvollheimen skal etter planen være ferdigstilt i løpet av oktober.

ÅPENT FOR TRAFIKK: Ett kjørefelt i Hundskinnsveien er nå åpnet for trafikk etter sommerens gravearbeider i regi av Østfold Energi.

For mer informasjon ta kontakt

Cato Strand

Salgs- og markedsansvarlig

909 77 276

cs@ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter