Østfold Energi er i gang med en omfattende forretningsutviklings- og digitaliseringsprosess. – Det grønne skiftet byr på nye muligheter, og det er svært god økonomi i å digitalisere selskapet, sier direktør for strategi og forretningsutvikling, Martin Fledsberg Vatne.

Våren 2019 har Østfold Energi startet opp med det interne digitaliseringsprosjektet FRAM, som har identifisert nye muligheter for selskapet. FRAM er inndelt i flere faser, og i en 12-ukersperiode har de ansatte fått lære om hva digitalisering kan bety for Østfold Energi, og hvordan man bør gå frem for å realisere ny kunnskap. Direktør for strategi og forretningsutvikling, Martin Fledsberg Vatne, forteller at konsulentselskapet KPMG har bistått Østfold Energi i dette arbeidet.

– Det har vært en spennende vår, der vi blant annet har fått demonstrert noe av verdien ved å bygge vår første robot, sette opp digitale flater og etablere vår digitale plattform. Samarbeidet med KPMG har vært svært nyttig, sier Vatne.

Ser allerede resultater

Tidlig i prosessen så man forbedringspotensiale på flere områder, og man jobber nå blant annet mer effektivt i Østfold Energis krafthandelsavdeling – takket være en robotløsning. Ansatte brukte tidligere en del tid på manuelt arbeid i forbindelse med handler, rundt 20 minutter, mens en robot nå kan gjøre jobben for dem – på tre sekunder.

– Vi frigjør dermed tid hos de ansatte, som igjen fører til at vi klarer å gjøre flere handler i timen, sier Vatne, som forteller at Østfold Energis kontrollører også jobber annerledes og mer effektivt etter at man har fått på plass en ny Power BI-løsning med sanntid som hjelper dem i hverdagen.

– Dette er en omfattende prosess. Opplever du at digitalisering fører med seg noe negativt?

– Jeg opplevde at mange ansatte var litt engstelige i begynnelsen, da de trodde at man skulle øke tempoet i hverdagen og at jobbene deres kunne bli overtatt. Men poenget er at tid skal bli frigjort slik at våre ansatte kan bruke hodet på de riktige tingene – og bidra til vekst. Vi er inne i en vekststrategi der vi skal bli større, og vi skal klare å gjøre mer med de samme kostnadene som vi har i dag. Digitalisering hjelper oss med å nå disse målene, påpeker Vatne.

MYE NYTT: Østfold Energi er i gang med en omfattende forretningsutviklings- og digitaliseringsprosess, og man ser allerede gode resultater, sier Martin Fledsberg Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling.

God økonomi i å digitalisere Østfold Energi

Østfold Energi har ansatte både i Østfold og ved store vannkraftanlegg i Sogn og Fjordane. Hele organisasjonen får anledning til å være med på selskapets digitale reise.

– Vi har blant annet hatt med over 20 medarbeidere til Frankfurt denne våren, og lært om hvordan de beste i verden jobber. Videre har vi jobbet i Borgund (Sogn og Fjordane) og Rakkestad, og sett på hva digitalisering kan bety for vannkraft -og varmeproduksjonen vår. Basert på innspillene derfra har vi laget et veikart som nå hjelper oss med veien videre.

FRAM-prosjektet har identifisert at det er svært god økonomi i å digitalisere Østfold Energi, primært ved økte inntekter og frigjort tid til vekstaktivitet.

– Høsten 2019 går vi inn i en ny fase. Vi skal nå fikse den digitale grunnmuren vår slik at vi er klare til å hente ut gevinstene som de nye teknologiene gir. Etter hvert skal vi ta i bruk mer sofistikerte elementer – som AR, VR og digitale tvillinger. Vi skal forbedre forretningen vår – og fremtiden ser spennende ut for Østfold Energi.

MULIGHETER: Digitalisering byr på nye muligheter for Østfold Energi, både innen vannkraft- og varmeproduksjonen.

Ambisjonen er å skape ny lønnsom omsetning på 100 millioner kroner innen utgangen av 2025, og vi er så langt i rute med 11 aktive forretningsutviklingsprosjekter.

Martin Fledsberg Vatne, direktør strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi

To digitale forretningsutviklere ansatt

I forbindelse med Østfold Energis økte satsning på forretningsutvikling har man fått på plass nye ressurser, og høsten 2019 starter to nyansatte digitale forretningsutviklere opp. Disse skal jobbe med å skape ny forretning som bidrar til det grønne skiftet, samt koordinere digitaliseringen av selskapet.

Det er gledelig at vi har klart å tiltrekke oss to meget gode kandidater som nå vil jobbe med å realisere våre vekstambisjoner i det grønne skiftet – og gå i spydspissen på digitalisering. Disse vil bidra til å skape verdier for Østfold Energi i fremtiden, sier Vatne, og forklarer:

– Ambisjonen er å skape ny lønnsom omsetning på 100 millioner kroner innen utgangen 2025, og vi er så langt i rute med 11 aktive forretningsutviklingsprosjekter.

Når man lykkes med de første test-casene vil flere av disse prosjektene potensielt bli til egne selskaper eller forretningsområder. Østfold Energis nye digitale forretningsutviklere vil dermed ha en rekke spennende prosjekter å jobbe med.

– Et av dem er for eksempel å skape et nytt selskap sammen med to kommuner for å bygge ut og drifte store datasentre i Østfold. Dette kan sammenlignes med slik Zephyr arbeider med vindkraft, bare at vi bygger datasentre rundt omkring i Norge – fremfor vindparker, avslutter Martin Fledsberg Vatne.

ALLE ER MED: Hele organisasjonen er med på Østfold Energis digitale satsing. På bildet ser vi vannkraft-ansatte i Borgund i Sogn og Fjordane.

For mer informasjon ta kontakt

Martin Fledsberg Vatne

Direktør strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@www.ostfoldenergi.no

Anja Ringnes Nilsen

Anja Ringnes Nilsen

Kommunikasjonsrådgiver

926 92 396

arn@www.ostfoldenergi.no


Les flere nyheter