– Det er en ære å bli nominert sammen med så mange gode byggeprosjekter. Vi er stolte av at andre ser kvalitetene ved Tellenes vindpark, og har hatt stor tro på dette prosjektet fra dag en, sier prosjektleder i Zephyr, Arild Fjeldahl.

Tellenes vindpark ble ferdigstilt og satt i drift høsten 2017 og må kunne sies å være en stor suksess som fornybart energiprosjekt. Parken ble kåret til Europas beste landbaserte vindkraftprosjekt i 2016, og konkurrerer altså nå om en ny pris.

Tellenes vindpark er nominert i kategorien Årets Anlegg sammen med veiprosjektene E105 Bjørkheim og E16 Filefjell.

Bygget på rekordtid

Tellenes-prosjektet er svært komplekst, men ble likevel bygget på rekordtid innenfor budsjett.

-Vi har hatt svært dyktige leverandører og entreprenører på prosjektet. Det er det gode samarbeidet oss i mellom som har bidratt til at kvaliteten på Tellenes er blitt så god. Parken har den nyeste teknologien innen vindkraft. Samtidig har vi vært ydmyke for den innvirkningen et slikt byggeprosjekt har på kulturlandskapet og målet vårt har vært at parken skal kunne gi noe tilbake til kommunen og nærmiljøet. Viktigst er det likevel at byggingen skjedde uten alvorlige personskader. Rask byggetid gjorde at vi hadde ekstra fokus på SHA og HMS, sier prosjektleder i Zephyr, Arild Fjeldahl.

Prosjektleder Arild Fjeldahl på Tellenes

Prosjektleder Arild Fjeldahl på Tellenes

Internasjonal interesse for norske fornybarprosjekter

Det er Zephyr som har utviklet, prosjektert og hatt prosjektlederansvaret under oppføringen av vindparken. Parken ble en realitet da verdens største investeringsfond BlackRock kjøpte prosjektet i juni 2016 og man samtidig inngikk en avtale med Google om salg av all energiproduksjon de første 12 driftsårene.

Den internasjonale interessen for å investere i fornybarprosjekter i Norge er stor, og Zephyr har skaffet seg en god utgangsposisjon i dette markedet. I

Tommy Fredriksen, rådgiver, Østfold Energi

– Dette er en ny fjær i hatten for Zephyr, fordi de viser at de klarer å gjennomføre en svært utfordrende utbygging på kort tid og samtidig oppnår å bli nominert som ett av landets beste anleggsprosjekter. Den internasjonale interessen for å investere i fornybarprosjekter i Norge er stor, og Zephyr har skaffet seg en god utgangsposisjon i dette markedet. Ikke bare oppnår vi mer ren og fornybar kraft, men det gir også verdiskaping for eierne og interessante arbeidsplasser i en høykompetansebedrift, sier Tommy Fredriksen i Østfold Energi.

Østfold Energi eier 50 prosent av Zephyr og selskapene holder til i samme bygg på Grålum i Sarpsborg. Sammen danner selskapene fylkets fremste fornybarmiljø.

Bilder fra Tellenes vindpark, tatt i forbindelse med byggingen i 2017:


Les flere nyheter