Lave kraftpriser preger resultatet til Østfold Energi. Selskapet oppnådde et resultat etter skatt på 84 millioner kroner i 2020 – en halvering i forhold til 2019.

-2020 var et spesielt år med den laveste kraftprisen på 20 år. Derfor er vi fornøyd med at vi klarer å levere et overskudd på 84 millioner kroner. Det skyldes dels at vi har sikret prisene på deler av produksjonen. I tillegg bidro de deleide datterselskapene positivt, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Selskapets omsetning endte på 344 millioner kroner. Dette er en nedgang på 48 prosent fra fjoråret. Driftsresultatet var på 74 millioner kroner, mot 380 millioner kroner i 2019.

Selskapets styre foreslår at det betales et utbytte på 87 millioner kroner til eierne, som er Viken fylkeskommune, kommunene i Østfold og Aurskog Høland kommune.

Se Østfold Energis årsrapport 2020

Lave priser gjennom året
2020 ble året hvor bransjen opplevde det mest dramatiske fallet i kraftprisene på mange år. Det skyldes et svært mildt vær, med rikelig nedbør og mye vind. Samtidig førte lav tilgjengelighet på mellomlandskabler til lavere krafteksport til det europeiske markedet. 

-Selskapet har en solid finansiell plattform, og vi er forberedt på at kraftprismarkedet blir stadig mer volatilt, sier Kroken.

Grønn omstilling og lokale arbeidsplasser
I 2020 fikk selskapet fart på forretningsutviklingen, som har vært et prioritert område de siste årene. En av nysatsingene er solkraft og i desember gikk Østfold Energi inn som eiere i nyetablerte Solgrid.
Østfold Energi jobber også med utvikling av eiendom til datasenter og ny kraftkrevende industri, i både Sarpsborg og Våler.

Strategien er å både bidra til en grønn omstilling, redusere klimagassutslipp og skape lokale arbeidsplasser. Mye av nyvinningene foregår i tett samarbeid med andre selskaper.
-Vi jobber i et spennende marked som er i voldsom utvikling. Vi ønsker å både vokse og bredde selskapet og har nå et team på fire medarbeidere som jobber systematisk med flere ulike prosjekter, sier Kroken.

Øker satsingen på bærekraft
Rollen som energiprodusent forplikter og det er ikke uten utfordringer å utvikle ny fornybar energi. 
-Vi opplever nå en markant endring knyttet til oppmerksomheten på klima, miljø, bærekraft og hvordan vi driver virksomhetene våre. Her ønsker vi å ligge i forkant, sier Kroken.

I tiden fremover vil dette materialisere seg med tydelige prioriteringer. Selskapet har nå også ansatt en bærekraftsansvarlig.

HMS har høyeste prioritet i Østfold Energi. I 2020 hadde selskapet en mindre skade med fravær og et sykefravær på 1,85 prosent.Nøkkeltall:

  • 84 millioner kroner i resultat etter skatt
  • 344 millioner kroner i omsetning
  • 74 millioner kroner i driftsresultat
  • Egenkapitalandel er 51,4 prosent og netto rentebærende gjeld er 961 millioner kroner
  • Investeringer for 141 millioner kroner. Av dette gikk 20 millioner kroner til investeringer i nye selskap, 75 millioner kroner til deleide selskap og 46 millioner kroner til investeringer i egne produksjonsanlegg.
  • Den totale kraftproduksjonen var på 2,2 TWh

For mer informasjon ta kontakt

Oddmund Kroken

Administrerende direktør

952 68 149

ok@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter