En håndfull tomtealternativer går videre i prosessen om å huse Equinor, Panasonic og Hydros batterifabrikk. En av dem er Gylderåsen i Våler kommune.

Både Hasle i Sarpsborg og Gylderåsen i Våler har vært med i kappløpet om å huse Equinor, Panasonic og Hydros batterifabrikk (JBI). I dag, onsdag, ble det klart at det er tomtealternativet i Våler som går videre i siste runde.

KI Våler og DC Sarpsborg er datterselskaper av Østfold Energi og etablert for å utvikle grønn kraftkrevende industri på de to lokasjonene.

– Vi er glade for at prosjektet vårt i Våler går videre, og at Østfold som region fortsatt er aktuell for å huse en batterifabrikk i regi av JBI, sier Morten Karlsen, styreleder i KI Våler og DC Sarpsborg.

Ifølge JBI vil en batterivirksomhet sikre arbeidsplass til cirka 2.000 faglærte operatører og personell med høyskole/universitetsutdanning.

-Dersom vi lykkes med dette prosjektet vil det bety mye for Våler og hele regionen vår, sier Karlsen.

Fortsatt utvikling på Hasle

DC Sarpsborg er nå ute av de videre vurderingene til JBI, men ifølge Karlsen er prosjektet fortsatt like aktuelt for andre batterifabrikk- eller datasenter-aktører.

-JBI er kun en av flere mulige aktører i dagens marked, og prosjektutviklingen fortsetter med fullt trykk utover høsten. Gjennom prosessen har vi fått kvalitetssikret at Hasle er en meget god lokasjon, og det har vært verdifullt å jobbe tett med JBI som mulig kunde i utviklingen av prosjektet, sier Karlsen.

Jobber med nettilknytning

En av årsakene til at Hasle ikke havner øverst på lista, ser ut til å være at tilgangen på kraft er for langt frem i tid. Hasle er ett av Nordens sterkeste knutepunkt for kraft, men mangler tilstrekkelig kapasitet til å ta ut mye strøm lokalt. Hasle har tilgang på 50 MW nå, men må vente til tidligst 2026 for ytterligere kapasitet.

-Dette er noe vi jobber hardt med å få utbedret og det er en kjent problemstilling og flaskehals, ikke bare i Sarpsborg, men i store deler av landet. For at Norge skal lykkes med ny grønn industri må nettilknytningen skje mye raskere enn i dag, sier Karlsen.

I planen for Halse legges det opp til å regulere for enten batterifabrikk eller datasenter. Hva det til slutt blir, avhenger av hvilken aktør som kjøper tomten.

Sterk europeisk konkurranse

Parallelt med den videre tomtevalgprosessen i Norge, kommer JBI i høst også til å vurdere mulige tomter utenfor Norge, og da i Europa. En batterisatsning i Norge vil være avhengig av at konkurransedyktige rammevilkår sammenlignet med andre europeiske battericelleprodusenter, og det inkluderer tilgang til markedet i EU og Storbritannia.

– Dette viser hvor viktig det er med konkurransedyktige betingelser for å tiltrekke seg denne type industri. Vi konkurrerer med hele Europa og er helt avhengige av at norske politikere innretter rammebetingelser og virkemidler slik at de matcher det som skjer i EU og Norden ellers, sier Karlsen.

For mer informasjon ta kontakt

Morten Karlsen

Styreleder DC Sarpsborg og KI Våler

952 84 065

mk@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter