Til våre kraftverk i Lærdal og Årdal søker vi en forbedringsorientert leder for vedlikehold, som er opptatt av de mulighetene effektiv drift, digitalisering og optimalt vedlikehold gir.

Du vil få ansvar for vedlikeholdsavdelingen som sammen med deg utgjør ni personer og inngå i et team på 16 som jobber for å drifte, sikre og optimalisere våre kraftverk. Stillingen er sentral og rapporterer direkte til kraftverkssjef. 

For å lykkes i rollen må du trives med å lede andre, jobbe godt i team og være opptatt av kontinuerlig forbedring og prosessledelse. Du bygger gode relasjoner, er en pådriver for samarbeid og skaper tillit, som bidrar til et trygt og åpent arbeidsmiljø. 

Riktig kandidat har relevant arbeidserfaring innenfor ledelse, prosess og metodisk forbedringsarbeid, gjerne innenfor vannkraft eller industri. Erfaring og interesse for mennesker og ledelse er viktig. Du er utdannet ingeniør og har gode digitale ferdigheter. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanning. Kjennskap til IFS som vedlikeholds- og økonomisystem er en fordel.  

Vi søker deg som motiveres av å delta på et stolt og humørfylt lag som brenner for å jobbe med bærekraftige løsninger for fremtiden. Du er trygg i lederrollen og har fokus på involvering, samhandling og tillit. Du er videre positiv, relasjonsorientert, initiativrik og har høy arbeidskapasitet. Vi kan tilby et spennende og utviklende arbeidsmiljø med høy grad av påvirkningsmulighet, konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og personalforsikringer.   

Vi oppfordrer kvinner til å søke.  

Ta gjerne kontakt med kraftverkssjef Magne Netlandmob. 473 27150, for nærmere informasjon om stillingen. I henhold til kraftberedskapsforskriften vil aktuelle kandidater bli bakgrunnsjekket.  
 

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no innen 7.februar 2021

Ved å søke på stillingen samtykker du til at vi oppbevarer dine personopplysninger. Opplysningene brukes til å vurdere deg som kandidat, og vil slettes etter 6 måneder ihht Personopplysningsloven.

Om Østfold Energi

Østfold Energi produserer og utvikler fornybar energi fra vann, vind og fjernvarme. Selskapet er eid av kommunene i Østfold og Viken fylkeskommune. Det meste av produksjonen kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, i Nordland og Østfold. Det største vannkraftverket ligger i Lærdal kommune, og sysselsetter 16 personer.

Østfold Energi har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å skape mer fornybar energi til en verden som trenger det, og gi langsiktig verdi til eierne og lokalsamfunnene selskapet er engasjert i.