Konferansen er fulltegnet. Har du spørsmål om din deltagelse, ta kontakt med oss her

Program

 

10.00 – 11.15

Åpning
Oddmund Kroken, adm. dir Østfold Energi
 
Har vi krafta vi trenger?
Stein Lier – Hansen, adm. dir Norsk Industri

Tilgangen på kraft står i veien for det grønne skiftet, mener Stein Lier- Hansen. 
Han er kjent for å være tydelig når han entrer den samfunnspolitiske arenaen- en kompromissløs forsvarer av at Norge skal satse mer på industri. 
 
Klima på bekostning av naturen?

Gina Gylver, leder Natur og Ungdom

På kort tid har Gina Gylver etablert seg som en viktig stemme i norsk miljødebatt. Gylver mener Norge trenger en ny naturforvaltning og at nedbygging av areal er den største trusselen mot biologisk mangfold. 


Kraftkrise og tillitskrise – finnes det en løsning?

Olav Rommetveit, adm.dir i Zephyr

Rommetveit har stått i stormen når debatten rundt vindkraft på land blåste som verst. Han mener mer verdiskapning må komme kommunene og nærmiljøet til gode, og tar til orde for nye løsninger.

11.05: Pause

 

11.25 – 12.10


Ny grønn industri – hva skal til for å lykkes?
Martin Vatne, direktør strategi og forretningsutvikling, Østfold Energi

Østfold Energi satser på arealutvikling for ny grønn industri, med flere egnede tomter i fylket. Martin Vatne leder satsingen i selskapet og deler sine erfaringer som utvikler.


Hydrogen- hva nå?
Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, generalsekretær Norsk Hydrogenforum

Hydrogen er en viktig energibærer når verden skal over fra fossile til fornybare løsninger. Hvor og når kommer hydrogenprosjektene i Norge? Ingebjørg Telnes Wilhelmsen er den som kan mest om nettopp dette.


Kan solkraft spille en rolle i Østfold?

Kristin Melsnes, adm. dir Solgrid

Solgrid åpnet sitt første bakkemonterte solkraftverk i Sverige i fjor. Nå er de klare for å bygge det første bakkemonterte solkraftverket i Norge. Kirstin Melsnes mener solkraft vil bli viktigere enn vi tror og at Østfold er spesielt godt egnet.

12:10: LUNSJ

 

13.00 – 14.00


Norske batterier på sagflis

Kirstin Skofteland, CCO Beyonder

Batteriproduksjon peker seg ut som en av de store satsingene i Norge. De mest optimistiske anslagene snakker om 30 000 arbeidsplasser innen 2030. Norske Beyonder utvikler egen teknologi for bærekraftige battericeller, basert på blant annet aktivt karbon fra norsk sagflis. I dette foredraget får du høre om Beyonder og deres markeder.

Resirkulering av batterier- lokal satsing med Europa som marked

Fredrik Andresen, daglig leder i Batteriretur og operatør for Hydrovolt

Batteriretur og Hydrovolt vil bidra til en mer bærekraftig sirkulærøkonomi for elbilbatterier i Europa. Selskapet åpner nå Norges første anlegg for resirkulering av elbilbatterier i Fredrikstad. I dette foredraget hører du Fredrik Andresens budskap om hva som skal til for å lykkes.

Østfold som lokasjon for kraftkrevende industri
Atle Haga Program director, Statkraft Host Norway

Atle Haga leder Host Norway-teamet i Europas ledende fornybarprodusent, Statkraft. De jobber internasjonalt for å tiltrekke seg nye kraftintensive næringer til Norge, med fokus på hyperscale-datasentre. I dette foredraget forteller Haga om hvorfor Østfold er så godt egnet og om prosjektene de tar ut i verden.

14.00: Pause

14.15 – 15.00


Samtale/debatt

Hvordan få nok kraftproduksjon og hvordan få strømmen frem der den trengs?
Må vi nå planlegge all næringsutvikling med høye strømpriser og hva betyr det for oss her i Østfold?

I samtalen på scenen kommer:

  • Mona Askmann, Norgesnett
  • Stein Erik Lauvås, AP
  • Ole Andre Myrvold, SP
  • Lars Haltbrekken, SV
  • Gjermund Løyning, NHO

 

 Konferansen ledes av journalist og møteleder Ruth Astrid Sæter

 

 

 

 
 
 

Les flere nyheter