I 2023 støttet vi flere lokale lag og foreninger i Østfold og Lærdal som jobber med aktiviteter for barn og unge. I tillegg har vi langsiktige sponsorater med Inspiria Science Center og Ungt Entreprenørskap. Vi støtter også flere større lokale arrangementer.
Les mer om våre sponsorater 

For alle sponsoratene våre er det viktig med et bevisst forhold til bærekraft og vi stiller krav til de vi sponser. Dette gjelder spesielt de store arrangementene hvor vi går inn som samarbeidspartner. 

Disse fikk støtte i 2023: 

Lag og foreninger i Østfold 

 • Fredrikstad skiklubb 
 • Begby fotball J12 
 • Askim golfklubb 
 • Sparta – Warriors cup 
 • Yven fotball G12 
 • Eidsberg fiskegruppe 
 • Sjøspeidergruppe 
 • Verdensbro Halden 
 • Fredrikshald kampsportklubb 
 • Trosvik fotball J17 
 • Sarpsborg turnforening 
 • Villekulla Barne- og ungdomsteater 
 • Halden skiklubb 
 • Mysen fotball 
 • Tindlund Håndball 
 • FROND 
 • Borregaard Golfklubb 
 • Ha-Bo-Na korpset 
 • Nedre Glomma ungdomskorps 

Lag og foreninger i Lærdal / Årdal 

 • Lærdal idrettslag 
 • Stiftelsen Norsk Luftambulanse 
 • Jordeplerock 
 • Ingar Paaske minnefond 
 • Fotballgruppa 
 • Vindhellaløpet 
 • Istandsetting av Gamle Berget 
 • Stiftelsen Norsk Villakssenter 
 • Sykkelhjelmer til 4. klassingene i Lærdal 

Støtte til arrangementer i 2023 

 • Alle jenter på banen- Råde IL 
 • Scenefabrikken- oppsetning av Pippi på Borgarsyssel i 2023 
 • World Cup Orientering 
 • Tour of Scandinavia 
 • Glommaløpet 
 • Action Now 

 

Søk om sponsormidler 

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier; 

 • kultur 
 • idrett 
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner. 

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres. Vi tildeler midler til 20 søkere fordelt på to søknadsfrister i året: 

Søknadsfrist: 1. april og 1. september 2024.

Her søker du

 


Les flere nyheter