Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon.

Gjennom kraftproduksjonen vår forvalter vi viktige ressurser i samfunnet, som påvirker det ytre miljøet. Vi søker alltid bærekraftige løsninger og vi ser derfor etter deg som vil være en sentral bidragsyter i dette arbeidet.

Du vil lede fagområdene konsesjon og ytre miljø, i en verden hvor balansen mellom naturinngrep og behovet for mer fornybar energi er viktigere enn noensinne.

I denne rollen vil du ha ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner og EU direktiv. Lærdalsvassdraget er viktig for oss og du vil ha ansvar for blant annet klekkeri/kultivering, laksetrapper, miljøundersøkelser og habitattiltak. Du vil samarbeide med kommunen og organisasjoner lokalt i Lærdal og være avdelingens myndighetskontakt for miljøspørsmål. Du vil også ha ansvaret for grensesnitt mot drift og sørge for å implementere IK Vassdrag.

Stillingen blir en sentral ressurs i avdelingen for vannkraftproduksjon i Lærdal, men du vil også ha en rådgivende funksjon for selskapets øvrige avdelinger i Østfold – i tett samarbeid med hyggelige, kompetente og engasjerte kolleger.

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for avdelingens forpliktelser i tilknytning til konsesjoner, avtaler og EU direktiv.
 • Lede arbeidet med å videreutvikle og følge opp internkontrollsystem for ytre miljø i tett samarbeid med drift.
 • Tett oppfølging av avdelingens forpliktelser i Lærdalsvassdraget, herunder klekkeridrift, laksetrapper, habitatstiltak, oppfølging av miljøundersøkelser, pålegg og tillatelser.
 • Være myndighetskontakt både nasjonalt og lokalt i Lærdal
 • Samarbeide med selskapets bærekraftsansvarlig og bidra til implementering av selskapets bærekraftstrategi i Lærdal
 • Gjennomføre risikovurderinger av ytre miljø og tredjepersonsikkerhet og oppfølging av disse
 • Prosjektleder for mindre og større miljøprosjekter
 • Ha en rådgivende rolle ovenfor selskapets øvrige avdelinger i tilknytning til konsesjon og miljø.
 • Deltakelse i eksterne bransje- og fagforum på miljøområdet og andre områder som naturlig tilligger stillingen

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.
 • Erfaring med miljøarbeid innen vannkraft er en fordel
 • Løsningsorientert og gode kommunikasjonsevner
 • Høyt engasjement og n tydelig lagspiller

 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften.

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.
Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “fagleder konsesjon og miljø”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 

 


Les flere nyheter