Vi ser etter deg som har et stort engasjement for HMS, sikkerhet og beredskap og kan koordinere og lede dette arbeidet i en raskt omskiftelig verden.

Du vil bidra til å styrke det forebyggende og systematiske sikkerhetsarbeidet i Østfold Energi. Dette innebærer å utvikle og kontrollere gode rutiner og prosesser, spesielt relatert til kraftberedskapsforskriften og energiloven. Din kompetanse blir også viktig når Østfold Energi skal gjøre store rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter i årene som kommer.

Østfold Energi har et godt etablert system for kvalitet og internkontroll. Samtidig gjør nye strategiprosjekter, flere deleide selskaper, økte krav fra samfunnet og en geopolitisk urolig verden at denne rollen vil bli helt sentral hos oss.

Stillingen rapporterer til direktør HR og samfunn og arbeidssted vil være på Grålum i Sarpsborg. Du må også regne med fysisk tilstedeværelse på våre to andre lokasjoner i Lærdal og Rakkestad.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven vil være å ha ansvar for å videreutvikle og ivareta selskapets arbeid knyttet til HMS, sikkerhet og beredskap.

Du vil få mange spennende ansvarsområder. Vi ønsker at du kan dekke så mange som mulig av disse oppgavene, men ikke la det skremme deg. Hos oss får du utvikle deg sammen med flinke folk som alltid stiller opp for hverandre. Stillingen gir også gode muligheter for å utvikle rollen videre i tråd med selskapets strategi og behov.

HMS

 • Overordnet ansvar for selskapets arbeid med HMS i tett samarbeid med avdelingsledere
 • Ansvar for å sikre høy kvalitet og hensiktsmessige prosesser, rutiner, øvelser, tiltak og holdningsskapende arbeid
 • Være en faglig ressurs i risikovurderinger og sertifiseringer knyttet til HMS
 • Overordnet ansvar for avvikshåndtering i selskapet
 • Bistå og være en faglig ressurs i bærekraftsarbeidet
 • Ansvar for å fremme en sterk sikkerhetskultur
 • Utarbeide og følge opp HMS- rapporter
 • Bistå deleide selskap i HMS-relaterte spørsmål

 

SIKKERHET OG BEREDSKAP

 • Ansvar for å etterleve krav til informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet i organisasjonen
 • Ansvar for å styrke konsernets forståelse av relevante trusler, angrepsteknikker og sårbarheter
 • Ansvar for å initiere, planlegge og gjennomføre tiltak for å ivareta selskapets fysiske og digitale verdier
 • Bidra til å gjennomføre risikovurderinger i organisasjonen når vi forbedrer våre digitale løsninger
 • Være faglig rådgiver for alle deler av organisasjonen, og særskilt inn mot systemeiere, systemansvarlige, IT-drift og toppledelse
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser i samarbeid med relevante ledere
 • Drive holdningsskapende arbeid, spre kunnskap og være en pådriver for fagfeltet
 • Bistå avdelingsledere ved eventuelle sertifiseringer
 • Bistå deleide selskap i spørsmål knyttet til sikkerhet og beredskap

 

Hvem er du?

Du har relevant mastergrad (gjerne innen informasjonssikkerhet, samfunnssikkerhet, HMS, etc.) Har du relevant erfaring kan det kompensere for manglende utdanning. Du har god forståelse for IT sikkerhetsarkitektur og cyberrisiko. Bakgrunnen din er fra HMS-arbeid på overordnet – og tiltaksnivå, gjerne fra industri/bygg/anlegg. Du har erfaring med risikostyring, risikokommunikasjon, risikohåndtering og sikkerhetsledelse og du er vant med å gjennomføre beredskapsøvelser.

Dine personlige egenskaper kan beskrives som løsningsorientert, analytisk, engasjert og du er en positiv og tydelig lagspiller. Du har høy integritet og evner både å jobbe med detaljene samtidig som du ser helheten i arbeidet vårt. Du skaper lett gode relasjoner med dine kolleger og du kommuniserer tydelig og godt, både muntlig og skriftlig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kjenner du deg og igjen i disse egenskapene, kan du passe godt inn hos oss.

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst i gangene – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en sentral rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Søknadsfrist: 02.04.2024

Søk her

For mer informasjon, kontakt:
Ole Christian Stubberud,
partner Garuda
Tlf: 41 56 93 31

 

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.


Les flere nyheter