Søk om støtte fra Østfold Energi

Østfold Energi støtter lokalsamfunnene i regionene hvor vi har virksomhet. Nå deler vi ut sponsormidler for 2021.

Østfold Energi ønsker å bidra til lokal utvikling og et bærekraftig samfunn. Derfor støtter vi flere prosjekter, i større og mindre skala. Vi er blant annet en av hovedsamarbeidspartnerne til Inspiria og Ungt Entreprenørskap.

I tillegg til de større avtalene deler vi ut sponsormidler til tiltak som er positive fritidsaktiviteter for barn og unge, eller som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø. 

Nå kan dere søke om sponsormidler for 2021.

Vi inngår sponsorsamarbeid med grupper, lag og foreninger innen tre forskjellige kategorier;

 • kultur
 • idrett
 • aktiviteter som bidrar til økt bevissthet rundt bærekraft, klima og miljø 

Vi deler ut 300.000 kroner i sponsormidler. Du kan søke om støtte opp til 10.000 kroner.

Tiltak for barn og unge prioriteres. Søkerne må ha adresse i Østfold eller i Lærdal / Årdal, hvor vi har virksomhet. Nye søkere vil prioriteres.

Søknadsfrist er 30.august. Tildeling skjer via loddtrekning blant de som oppfyller kriteriene og tildeles medio september.

Slik søker du

Dette må søknaden inneholde:

 • Navn på forening, organisasjonsnummer, samt en navngitt kontaktperson.
 • Kommune
 • Beløp dere søker om
 • En kort og tydelig beskrivelse av hva dere søker penger til 
 • Hvor og hvordan logo/Østfold Energi skal synliggjøres

Send søknaden til spons@ostfoldenergi.no innen 30.august


Formelle kriterier 

 • Innsender av søknad må ha fylt 18 år. 
 • Initiativet som det søkes støtte til må ha tilhørighet til en gruppe, lag, forening eller organisasjon som har et eget organisasjonsnummer og tilhørende bankkonto. 

Vi sponser ikke: 

 • Formål eller organisasjoner utenfor våre lokalsamfunn 
 • Formål i strid med god forretningsskikk 
 • Miljøskadelige formål 
 • Enkeltpersoner 
 • Pengegaver 
 • Religiøse eller politiske formål eller organisasjoner 
 • Russebusser/ biler 
 • Annonsering

For mer informasjon ta kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no