Fra 1. januar fikk Østfold Energi flere nye eiere. Viken er største eier, men samlet får kommunene i Østfold den største aksjeposten.

– Vi ønsker Viken velkommen som største eier og ser fem til et langt og godt samarbeid. I tillegg er det gledelig at samtlige kommuner i Østfold-regionen nå har en aksjepost i selskapet, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.  

Med nye Viken på plass får Østfold Energi en ny stor eier, med 45 prosent eierandel.  Fem nye (eller sammenslåtte) kommuner får også aksjeposter i selskapet. 


Debatt om eierskapet 
Østfold fylkeskommune har fram til nå eid 50 prosent av aksjene i selskapet, og de øvrige 50 prosent er eid av 13 av Østfolds kommuner. 

Det siste året har det vært stor debatt i de politiske miljøene om hvordan aksjene til Østfold fylkeskommune skulle fordeles.  Nå er avtalen på plass og løsningen ble et kompromiss der halvparten av aksjene til Østfold fylkeskommune blir fordelt på kommunene i Østfold, mens den andre halvparten blir overført til nye Viken fylkeskommune. 

Det gledelig at samtlige kommuner i Østfold-regionen nå har en aksjepost i selskapet

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Ny omfordeling av aksjene i 2032 
Ti prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel overdras til kommunene i Østfold fra januar, og aksjene fordeles ut fra folketallet i kommunene. Om 12 år – i 2032 – vil ytterligere 30 prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel fordeles på kommunene i Østfold. Disse to overføringene vil bli gjort vederlagsfritt til kommunene. 

Kommunene i Østfold vil også få mulighet til å kjøpe ytterligere ti prosent av Østfold fylkeskommunes eierandel i 2032. Kommunene vil da få en eierandel på 75 prosent. 

Østfold Energi utbetalte i 2019 et utbytte på 130 millioner kroner til eierne. 

Slik blir fordelingen av aksjene: 

 • Viken fylkeskommune: 45 %  
 • Sarpsborg kommune: 15,23 %  
 • Indre Østfold kommune 10,74 % 
 • Moss kommune: 7,96 %  
 • Halden kommune: 7,67 %  
 • Fredrikstad kommune: 5,66 %
 • Våler kommune; 1,52 %  
 • Aremark kommune: 1,45 %  
 • Marker kommune: 1,49 %  
 • Skiptvet kommune: 1,49 %  
 • Aurskog Høland 1,44 %  
 • Rakkestad 0,14 % 
 • Råde 0, 13 % 
 • Hvaler 0, 08 %   

For mer informasjon, kontakt

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 579 05

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter