Borg Havn kan bli selvforsynt med energi ved hjelp av vindkraft. Prosjektet har fått støtte av Enova og Østfold Energi er med som partner.

Borg Havn IKS skal bli utslippsfri og selvforsynt med energi innen 2030. Nå skal de utrede om de kan bruke vindkraft, sammen med solceller og batterier for å nå målet. Østfold Energi og Zephyr er noen av dem som skal være med å utvikle løsningen.

Prosjektet som skal konseptutrede småskala vindkraft har fått i underkant av 400.000 kroner i støtte av Enova. Planen er å bygge en vindmølle på Borg havn sin eiendom på Øra i løpet av de neste tre årene. Samtidig jobber Borg Havn med et annet Enova-støttet prosjekt for å få på plass solcelle-energi og batterilagring.

Havnen vokser
-Stadig flere havner i Norge er i ferd med å elektrifiseres, og det er ikke lenger et «om» men «når». Kranene på havna er fortsatt den største utslippskilden hos oss. Målet er å bruke minst mulig diesel og mest mulig fornybar energi. Bilparken vår er elektrifisert og vi har tatt i bruk elektriske tjenestesykler. Vi jobber også med å få på plass landstrøm for skip, sier Charlotte Iversen, miljøsjef i Borg havn IKS.

Borg havn er en allsidig flerbrukshavn i vekst, med tett tilknytning til energikrevende prosessindustri- og næringsvirksomhet på Øra.

– Hvis vi også kan produsere fornybar kraft som kan være til nytte for mer av industrien og logistikkbedriftene på Øra er det en stor fordel, sier Iversen.

Energiforbruket går opp, samtidig som Norge må elektrifisere for å nå klimamålene

Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi

Del av fremtidens energisystem
Østfold Energi og Zephyr skal primært bidra med kompetanse på vindkraft og energisystemer. Selskapet går også inn med noe økonomiske midler.

 -Prosjektet er spesielt relevant for oss fordi vi får testet ut en løsning som kombinerer flere energikilder. Vind og sol kan potensielt gi havna all den energien de trenger, sier Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Han mener vi vil se mer og mer av lokal energiproduksjon fremover, basert på løsninger som kombinerer sol og vind med batterier.

-Energiforbruket går opp, samtidig som Norge må elektrifisere for å nå klimamålene.  Såkalte mikrogrid-løsninger som dette er et godt supplement inn i kraftsystemet, sier Kroken.

Prosjektet har fått navnet «Grønn vindenergi i symbiose med industrien» og utredningen er planlagt ferdig etter sommeren. 

Fakta om prosjektet

  • Prosjektet «Grønn vindenergi i symbiose med industrien» er et samarbeid mellom Østfold Energi AS, Borg Havn IKS, Smart Innovation Norway AS, Zephyr, AS, Cowi AS, Nordic Media Lab, Østfoldforskning og LCA.no  
  • Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap (IKS) med formål om å samordne all kommunal havnevirksomhet i eierkommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Hvaler.
  • Østfold Energi er en produsent av fornybar energi og er eid av alle kommunene i Østfold-regionen og Viken fylkeskommune.
  • Zephyr har 20 års erfaring med vindkraftutvikling i Norge og er eid av Østfold Energi, Glitre og Vardar.

For mer informasjon kontakt

Martin Vatne

Direktør for strategi og forretningsutvikling

909 75 532

mv@ostfoldenergi.no

Therese Olavsrud

Kommunikasjonsansvarlig

976 57 905

to@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter