Østfold Energi er til for å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. For å lykkes med dette trenger vi å styrke teamet vårt i Borgund, hvor vi har vår største vannkraftproduksjon. 

Borgund kraftverk blir 50 år i år. Nå går vi inn i en periode med høy prosjektaktivitet med målsetning om trygg og forsvarlig drift også de neste 50 årene. Vi står foran store og spennende oppgaver, med vedlikehold og utskiftninger i kraftstasjonene, damrehabiliteringer og utbygginger. 

Vi har en betydelig prosjektportefølje og ser nå etter en prosjektsjef som kan ta eierskap til porteføljen, sikre gode prosesser i alle faser av prosjektet og ivareta vår rolle som profesjonell byggherre. 

Du vil være en sentral støttespiller for prosjektlederne og sikre at prosjektstyringen i avdelingen gjennomføres med høy kvalitet og god økonomistyring fra tidligfase til overlevering. 

Stillingen rapporterer til kraftverkssjef. Arbeidssted vil være i Borgund i Lærdal Kommune. 

 Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for avdelingens prosjektportefølje 
 • Ansvarlig for porteføljens behov- og funksjonsanalyser, utarbeide alternativer, kravdokument, løsningsdokument og forprosjekt. 
 • Sørge for at grensesnitt mot tilstøtende prosjektledere er ivaretatt til enhver tid.
 • Ansvar for at tidligfase i prosjektene utføres med god økonomi-, usikkerhets-, fremdrifts- og kontrakts styring.
 • Ansvarlig for at risikoer med tilhørende tiltak blir fulgt opp.
 • Ansvar for kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase.
 • Initiere og sikre gode prosesser i alle faser av prosjektene med spesielt fokus på å være en profesjonell byggherre og kontraktspart, anskaffelsesstrategi og bærekraft.
 • Være en pådriver og aktiv bruker av selskapets prosjektstyringssystem, foreslå systemforbedringer og bistå med opplæring og implementering.  

Kompetanse:

 • Relevant bachelor/mastergrad.  
 • Erfaring med prosjektstyring og byggherreforskriften er en fordel 
 • Løsningsorientert og har gode kommunikasjonsevner  
 • Høyt engasjement og er analytisk sterk 
 • En tydelig lagspiller – positiv og Løsningsorientert 
 • Høy integritet og personlig egnethet vil bli vektlagt 

I tillegg til formell utdanning og relevant erfaring, vil personlige egenskaper bli vektlagt. HMS er første prioritet i Østfold Energi og det er positivt om du har kompetanse og erfaring innen HMS og/eller byggherreforskriften. 

Vi kan under de rette forutsetningene tilpasse både stilling, ansvar og oppgaver til kandidatene. 

Hvorfor Østfold Energi?

Du blir del av et svært godt og uformelt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere. Hos oss sitter alltid latteren løst – og vi er gode på å støtte hverandre i medgang og motgang. Så godt er arbeidsmiljøet vårt at vi skårer blant de beste selskapene i årlige medarbeiderundersøkelser. Du får gode muligheter for faglig utvikling i et selskap med solid økonomi. Vi tilbyr både konkurransedyktig lønn og personalgoder, som offentlig tjenestepensjon og privat helseforsikring. Ikke minst får du en spennende rolle i et fornybarselskap med et viktig samfunnsoppdrag.

Østfold Energi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre prosesser og beslutninger. Vi oppfordrer spesielt kvinner og kandidater med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi er pålagt å gjøre en enkel bakgrunnsjekk av aktuelle kandidater

Søknadsfrist: 02. april 2024

Send søknad til rekruttering@ostfoldenergi.no, og merk søknaden med “prosjektsjef”.

Om oss

Østfold Energi produserer fornybar energi fra vann, vind, sol og varme. Det meste av produksjonen vår kommer fra vannkraftverk i Indre Sogn, Nordland og Østfold. Selskapet har vært med på å bygge opp sterke prosjektutviklingsmiljøer innen sol, vind og småskala vannkraft, og driver i dag med forretningsutvikling på flere områder. Målet er å produsere ren fornybar energi og skape bærekraftig utvikling i lokalsamfunnene våre. Østfold Energi er eid av kommunene i Østfold og Østfold fylkeskommune.

 

For spørsmål om stillingen, kontakt:

Magne Netland
Kraftverksjef
473 27 150
mn@ostfoldenergi.no

 

Hege Håkonsen
Direktør HR og Samfunn
984 81 279
hh@ostfoldenergi.no

 


Les flere nyheter