Østfold Energis deleide selskap, Zephyr, har solgt Guleslettene vindpark til verdens største kapitalforvalter og ledende investor i fornybar energi, BlackRock.

Vindparken har en prosjektkostnad på rundt 2 milliarder kroner og skal etter planen stå ferdig om 2,5 år. Kraften går til industrikonsernet Alcoa i Norge.

Guleslettene vindpark reises ti kilometer nord for Florø by. Første spadetak tas allerede denne sommeren og vindparken skal være driftsklar ved utgangen av 2020. 

– I samarbeid med grunneierne og kommunene Bremanger og Flora startet vi planleggingen av parken for mer enn ti år siden. Vi er derfor svært tilfredse med at den nå realiseres. Guleslettene er så langt den største vindparken Zephyr har utviklet frem til salg og bygging, forteller administrerende direktør i Zephyr, Olav Rommetveit.

Prosjektkostnadene er i størrelsesorden 2 milliarder kroner, som finansieres med egenkapital fra BlackRock og et langsiktig lån fra DekaBank. Guleslettene er det andre vindparkprosjektet BlackRock kjøper av Zephyr og hvor DekaBank stiller med lånekapital.

– Vi samarbeidet godt rundt finansieringen og byggingen av Tellenes vindpark i 2016-2017, og er svært fornøyde med å kunne bygge Guleslettene sammen med både BlackRock og DekaBank, sier Rommetveit.

For mer informasjon ta kontakt

Olav Rommetveit

Daglig leder, Zephyr

976 63 120

oe@zepyr.no

Morten Karlsen

Direktør kraftmarked, Østfold Energi

952 84 065

mk@ostfoldenergi.no


Les flere nyheter